Aanvraag hulpmiddel afgewezen

Aanvraag hulpmiddel afgewezen

WMO

Als de aanvraag voor ondersteuning vanuit de WMO is ingediend, neemt de gemeente binnen acht weken een beslissing. De beslissing krijgt u in een officiële brief thuisgestuurd. Dit heet ‘beschikking’.  Bent u het niet eens met de genomen beslissing dan kunt u via een brief officieel ‘bezwaar maken’ bij uw gemeentebestuur. U doet dat door binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De verzenddatum van het besluit herkent u aan de datum op uw brief. U kunt ook bezwaar maken als een beslissing waar u om gevraagd heeft door de gemeente niet of niet op tijd wordt genomen.
Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met deze beslissing op uw bezwaar, kunt u beroep instellen. Bij de beslissing op uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

AWBZ en Zorgverzekeringswet

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Zorgkantoor of uw zorgverzekeraar, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Let goed op:
- Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de beslissing op.
- Stuur uw bezwaarschrift aangetekend op.

Nadat u uw bezwaarschrift heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat u gevraagd wordt uw klacht mondeling toe te lichten. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenaamde ‘hoorzitting’.

Binnen 6 weken krijgt u een antwoord. Soms is de klacht moeilijk en heeft men meer tijd nodig. U krijgt dan binnen 10 weken antwoord. U wordt hierover geïnformeerd. Het antwoord op uw bezwaarschrift heet een “beslissing op bezwaar