Eisen aan hulpmiddelen

Eisen hulpmiddelen

Alle hulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking zoals tilliften, rollators, hoog/laag bedden, rolstoelen, elektrisch scootmobielen enzovoort dienen te voldoen aan de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Dit betekent dat deze producten alleen mogen worden geleverd als zij aan de eisen van de richtlijn voldoen.

Maar dat is geen garantie dat u ook het voor u meest geschikte hulpmiddel krijgt. Uit onderzoek blijkt dat hulpmiddelen lang niet altijd goed afgestemd zijn op de persoon die ze moet gebruiken. 10 procent wordt daardoor weinig gebruikt en 17 procent zelfs helemaal nooit.

Drie basisgegevens

De keuze van een hulpmiddel start vanuit uw eigen nadrukkelijke wens om een activiteit uit te voeren ondanks de beperkingen die u daarbij ondervindt door uw handicap of chronische ziekte. Bij de keuze moet rekening gehouden worden met drie basisgegevens:

1. wat zijn uw functionele mogelijkheden (dus wat kunt u nog)
2. de activiteiten die u wilt uitvoeren
3. de situatie en de omgeving waarin u wilt functioneren (wilt u zich thuis kunnen verplaatsen of wilt u bijvoorbeeld mee als uw partner met de fiets het bos in gaat).

Na overleg met deskundigen blijken er verschillende  hulpmiddelen die een oplossing voor het probleem kunnen zijn. Die moeten grondig tegen elkaar afgewogen worden om zo de meest doelmatige oplossing te kiezen. Natuurlijk is de meest doelmatige oplossing het hulpmiddel dat het best past bij de eisen vanuit die drie basisgegevens. Daarbij gaat het voor de gemeente of zorgverzekeraar die het hulpmiddel gaat vergoeden ook om de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Adequaat

Sleutelwoord blijft hierbij wel dat een hulpmiddel ook adequaat moet zijn. Vooral dit laatste wil nog wel eens tot een discussie voeren. Laat u bij dit alles niet te snel leiden door de adviezen van de professionals die u tegen komt. Ori├źnteer u van te voren goed. Vertel waarom u het door de professionals voorgestelde hulpmiddel niet geschikt voor u vindt als u daarvan overtuigd bent. Zeg nadrukkelijk waar uw voorkeur naar uit gaat wat u wel graag zou willen hebben en probeer dit met argumenten te onderbouwen.

Een hulpmiddel wat u niet prettig vindt, zult u minder snel gebruiken en dat is zonde toch? Uiteindelijk beslist de gemeente of de zorgverzekeraar welk hulpmiddel u krijgt. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar aantekenen.