AWBZ instelling hulpmiddel

Een hulpmiddel aanvragen vanuit een AWBZ-instelling

De AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) is een wettelijke verzekering voor zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Via de AWBZ worden kosten vergoed die niet worden gedekt door de basisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekeringen. Als u een hulpmiddel korter dan een half jaar nodig heeft, wordt het niet verstrekt door uw zorgverzekeraar of gemeente. U kunt het wel lenen, huren of kopen bij de Thuiszorgwinkel en dan valt het onder de AWBZ.  

Als u een specifiek voor u aangepaste rolstoel nodig heeft en verblijft  in een AWBZ-instelling (verpleeghuis, zorginstelling, revalidatiecentrum) wordt deze verstrekt binnen de AWBZ . Een voorwaarde hierbij is dat u verblijft in de AWBZ-instelling. Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Woont u alleen in de AWBZ-instelling (zonder behandeling), dan zorgt de instelling voor een standaard rolstoel, of u moet u uw hulpmiddelen aanvragen in het kader van de WMO (rolstoel, vervoersvoorziening) of Zorgverzekeringswet. Dat geldt ook als u in een gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten (GVT) of een regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) woont.