Hulpmiddel aanvragen Zorgverzekeringswet

Aanvragen via Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor zorg. Iedere Nederlander (of hij of zij die hier loonbelasting betaalt) is verplicht zich te verzekeren voor deze standaard verzekering. Dit wordt niet door een werkgever of uitkeringsinstantie gedaan. Hulpmiddelen die zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg van de Zorgverzekeringswet (ZVW) worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

De volgende soorten hulpmiddelen staan in de Regeling zorgverzekering Hulpmiddelenzorg;

  • Hulpmiddelen die u dagelijks in huis gebruikt voor uw eigen verzorging zoals aankleedhulpmiddelen, hoog-laag bedden en aangepaste kleding;
  • communicatiehulpmiddelen die u thuis gebruikt om contact te kunnen hebben met anderen zoals aangepaste computers, hoortoestellen, spraakversterkers, telefoonversterkers;
  • medische hulpmiddelen zoals injectiespuiten, verbandgaas, brillen;
  • orthesen zoals een halskraag en orthopedische schoenen;
  • prothesen zoals arm-, been, knie- en borstprothesen;
  • hulpmiddelen die bedoeld zijn ter compensatie van onvoldoende arm- hand- en vingerfunctie (een robotarm, dynamische armondersteuning, een krantenhouder of een schaarstandaard);
  • verplaatsingshulpmiddelen zoals taststokken, blindengeleide- en hulphonden, krukken, rollators.

Hoe gaat u te werk

Vraag een aanvraagformulier aan bij uw zorgverzekeraar. Vraag meteen of u ook een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig hebt. Nadat u het formulier heeft teruggestuurd kijkt de zorgverzekeraar of u het hulpmiddel echt nodig heeft en wat de goedkoopste oplossing is. Het kan zijn dat u het hulpmiddel krijgt ( verstrekking in eigendom) of dat u het te leen t  krijgt (verstrekking in bruikleen). U kunt het hulpmiddel uitzoeken bij een (vaak eventueel aangewezen ) leverancier van hulpmiddelen. In de meeste gevallen zal de leverancier de rekening voor het hulpmiddel rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoe ze te werk gaan dus ze mogen zelf besluiten of het nodig is dat hulpmiddelen voorgeschreven zijn door artsen/specialisten en/of dat toestemming van de zorgverzekeraar nodig is, vóórdat een hulpmiddel aangeschaft wordt.  Hoe dat in uw geval geregeld is, kunt u  vinden in het verzekeringsreglement van uw eigen zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen in bruikleen betaalt u geen eigen bijdrage. Eventueel kan een waarborgsom in rekening worden gebracht die u (zonder rente) weer terugkrijgt als u het hulpmiddel weer inlevert.
Voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Deze hulpmiddelen kunt u vaak alleen aanschaffen bij leveranciers die een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.

De hoogte van de eigen bijdrage kan beïnvloed worden door uw aanvullende verzekering. Kijk dit na in polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.