Ontevreden over mijn hulpmiddel

Niet tevreden met een hulpmiddel

Als op een juiste manier is vastgesteld, welk hulpmiddel het beste bij iemand past, is de klant doorgaans tevreden over zijn hulpmiddel. Gaat er desondanks toch iets stuk of is er een onderdeel versleten, dan zal de leverancier zijn best doen om de boel weer snel te repareren.  Maar wat kunt u, als klant, doen als u niet zo tevreden bent?

Natuurlijk gaat u eerst met uw klachten naar uw leverancier. Door uw mond te houden worden uw problemen nooit opgelost. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u het volgende doen:

Als u het hulpmiddel zelf betaald heeft, en uw klacht wordt niet goed afgehandeld kunt u naar de geschillencommissie van de brancheorganisatie, waarbij de leverancier hoort, gaan. Bent u het ook niet met die commissie eens, dan kunt u naar de rechter.

Heeft u uw hulpmiddel vergoed gekregen via uw zorgverzekeraar, dan is het wat lastiger. U bent namelijk officieel niet de klant van de leverancier dat is de maar zorgverzekeraar. U kunt dan met uw klacht terecht bij uw zorgverzekeraar, deze luistert zeker naar uw verhaal en kan u doorverwijzen naar de juiste instanties als ook door hun bemiddeling het probleem niet wordt opgelost.

Heeft u uw hulpmiddel vergoed gekregen via de WMO, dan moet u bij uw gemeente zijn. U bent namelijk officieel niet de klant van de leverancier, dat is uw gemeente.  Probleem is wel, dat de gemeente veelal een contract met één leverancier heeft afgesloten voor een paar jaar. Als u bij de gemeente klaagt zal zij uw klacht zeker serieus nemen en trachten te bemiddelen. Krijgt een gemeentebestuur te veel klachten van de leverancier, dan zal men zich nog wel eens bedenken voordat het contract verlengd wordt. Is de klachtenhoeveelheid extreem, dan kan ook tussentijds het contract met de leverancier worden opgezegd.

Er zijn in Nederland diverse vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen bij uw klacht. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) of Mee.