Wijziging verstrekking hulpmiddelen per 1 januari 2013

Inleiding

Er bestaan op dit moment drie regelingen die medische hulpmiddelen vergoeden voor thuisgebruik, namelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iemand die hulpmiddelen nodig heeft, krijgt zo vaak met drie verschillende regelingen en loketten te maken. Meestal is niet duidelijk voor wélk hulpmiddel men bij wélk loket men moet zijn. Regelmatig moet iemand opnieuw een aanvraag doen waarbij dezelfde vragen worden gesteld. Mensen ervaren dat als van ‘het kastje naar de muur gestuurd’ worden.

Om te zorgen dat mensen makkelijker weten bij welk loket ze moeten zijn, zijn er vanaf 2013 nog maar twee regelingen voor hulpmiddelen die u thuis gebruikt, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • Hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het basispakket van de zorgverzekering (Zvw) en worden door de zorgverzekeraar geregeld. Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, huishouden of mobiliteit in en om de woning worden door uw gemeente verzorgd.
  • Ook de uitvoering van de hulpmiddelenzorg door zorgverzekeraars en gemeenten kan klantvriendelijker. Zo kan het voorschrijven, de informatievoorziening, de kwaliteit en de service van hulpmiddelen nog worden verbeterd.

 

Algemene toelichting

1. Wat gaat er 1 januari 2013 veranderen op het gebied van de hulpmiddelen?

Vanaf 2013 zijn er nog 2 regelingen voor hulpmiddelen die u thuis gebruikt, namelijk de

Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het uitlenen van hulpmiddelen voor tijdelijke behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging

wordt in 2013 voortaan door uw zorgverzekeraar geregeld.

Eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken of rollator worden in 2013 niet meer vergoed.

 

2. Wat verandert er in de uitleen van hulpmiddelen zoals een hoog/laagbed?

De tijdelijke hulpmiddelen voor uw behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging thuis worden

vanaf 2013 door uw zorgverzekeraar geregeld.

Loophulpmiddelen zoals een rollator of krukken moet u voortaan zelf regelen.

 

3. Waar kan ik meer informatie over hulpmiddelen vinden?

Onafhankelijke informatie over hulpmiddelen vindt u op www.vindeenhulpmiddel.nl of

www.hulpmiddelenwijzer.nl of www.eengoedhulpmiddel.nl

Op deze sites vindt u aanwijzingen die u kunnen helpen bij het kiezen van een hulpmiddel dat

past bij uw situatie.

U kunt ook informatie vragen aan uw zorgverzekeraar, uw gemeente of thuiszorgwinkel

 

4. Kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar als ik hulpmiddelen in

bruikleen heb gekregen?

Ja, dat kan.

Vraag uw zorgverzekeraar wat u in dat geval moet doen.

Verschillende regelingen voor hulpmiddelen

 

5. Welke hulpmiddelen vallen in 2013 onder de Wmo en onder de Zvw?

Hulpmiddelen voor uw behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het basispakket

van de zorgverzekering.

Bij een blijvende beperking (handicap) op het gebied van uw zelfredzaamheid, huishouden en

vervoer kunt u bij uw gemeente terecht (Wmo).

 

6. Hoe weet ik bij welk 'loket' ik moet zijn voor een bepaald soort hulpmiddel?

Hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het basispakket van de

zorgverzekering.

Voor hulpmiddelen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, huishouden of mobiliteit in

en om de woning kunt u bij uw gemeente terecht.

 

7. Voor welk soort hulpmiddelen kan ik in 2013 naar mijn zorgverzekeraar?

Hulpmiddelen die bedoeld zijn voor uw behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of voor

een specifieke beperking zitten in het basispakket van de zorgverzekering.

Raadpleeg uw zorgpolis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

8. Voor welk soort hulpmiddelen (voorzieningen) kan ik naar mijn gemeente?

Indien u een blijvende beperking (handicap) heeft, kan uw gemeente voorzieningen of

hulpmiddelen bieden voor het behoud van zelfredzaamheid, huishouden en mobiliteit in en om uw

woning.

 

9. Kan ik een eenvoudig loophulpmiddel zoals een rollator ook omwisselen voor

een scootmobiel of een rolstoel?

U heeft niet zonder meer recht op een ander hulpmiddel.

De gemeente verstrekt een scootmobiel of rolstoel alleen als u een blijvende beperking (handicap)

heeft en dit de goedkoopst adequate oplossing is voor uw vervoer- of verplaatsingsprobleem in en

om de woning.

Hoe werkt lenen van hulpmiddelen vanaf 2013?

 

10. Waar kan ik vanaf 2013 tijdelijk een hulpmiddel lenen?

Tijdelijke hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging zitten in het

basispakket van de zorgverzekering.

Raadpleeg uw zorgpolis of vraag informatie bij uw zorgverzekeraar of bij een thuiszorgwinkel.

 

11. Welke hulpmiddelen kan ik via mijn zorgverzekering tijdelijk lenen?

U kunt hulpmiddelen in bruikleen krijgen voor uw behandeling, verpleging, revalidatie en

verzorging, zoals een hoog/laag bed en anti-decubitis matras.

 

12. Wie komt er in aanmerking voor het lenen van een hulpmiddel?

Iedereen voor wie bepaalde hulpmiddelen noodzakelijk zijn en die in Nederland recht heeft op het

basispakket van de zorgverzekering.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

 

13. Hoe lang mag ik een hulpmiddel lenen? En wat gebeurt er als ik het hulpmiddel

toch langer nodig heb?

U kunt hulpmiddelen lenen zolang dat in uw situatie noodzakelijk is.

Op het moment dat een rolstoel, drempelhulp, transferhulp, tillift, toiletverhoger, toilet- of

douchestoel permanent (levenslang) noodzakelijk zijn, wordt deze door de gemeente verstrekt.

Neem dan direct contact op met het Wmo loket van uw gemeente.

 

14. Heb ik toestemming van mijn zorgverzekeraar nodig voordat ik een hulpmiddel

mag lenen?

Lees de polisvoorwaarden erop na of vraag informatie bij uw zorgverzekeraar.

 

15. Welke hulpmiddelen zitten vanaf 2013 niet meer in het basispakket?

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollator, krukken, looprek, serveerwagen, driepoot etc. zitten

zowel voor kort- als langdurend gebruik niet meer in het basispakket.

 

16. Ik word in 2013 aan mijn knie geopereerd. In 2011 kreeg ik na de eerste

knieoperatie krukken tijdelijk van de Thuiszorg. Krukken worden in 2013 niet

meer vergoed. Moet ik dan zelf voor mijn krukken zorgen?

U kunt krukken zelf kopen of huren. Mogelijk heeft uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen in een

aanvullende verzekering opgenomen of afspraken gemaakt met leveranciers.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of een thuiszorgwinkel.

 

17. Vallen hulpmiddelen die ik tijdelijk leen onder het eigen risico?

Hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt van uw zorgverzekeraar vallen niet onder het eigen risico en

u betaalt geen eigen bijdrage.

Hulpmiddelen die u in eigendom krijgt of verbruikt zoals verbandmateriaal vallen wel onder het

eigen risico.

 

18. Ik weet al dat ik bepaalde hulpmiddelen blijvend nodig heb. Kan ik deze eerst

lenen?

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor hulpmiddelen uit het basispakket van de zorgverzekering of

informeer bij uw gemeente voor voorzieningen of hulpmiddelen uit de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo).

 

19. Wat gebeurt er met hulpmiddelen die ik vóór 2013 via de thuiszorgwinkel heb

geleend?

Deze hulpmiddelen mag u maximaal 26 weken lenen, daarna moeten ze terug naar de

leverancier.

 

20. Waar moet ik een hulpmiddel terugbrengen als ik dat vóór 2013 via de thuiszorg

geleend heb?

Deze gaan na maximaal 26 weken terug naar de leverancier of organisatie waarvan u de

hulpmiddelen heeft geleend.

Neem dan contact op met de leverancier.

 

21. Hoe lang mag ik een hulpmiddel lenen dat ik in 2012 van de thuiszorg heb

gekregen?

Deze hulpmiddelen mag u maximaal 26 weken gebruiken en daarna gaan ze terug naar de

leverancier of organisatie die u de hulpmiddelen heeft geleverd.

Loophulpmiddelen worden in 2013 niet meer vergoed.

 

22. Vanaf 2013 worden eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken en rollator niet

meer vergoed. Wat kan ik doen als ik zulke hulpmiddelen nodig heb?

Deze hulpmiddelen kunt u zelf kopen of huren bij bijvoorbeeld een thuiszorgwinkel.

Het is ook mogelijk dat uw verzekeraar deze hulpmiddelen in een aanvullende zorgverzekering

heeft opgenomen of bepaalde afspraken heeft gemaakt met leveranciers.

Raadpleeg uw zorgpolis of informeer bij uw zorgverzekeraar of bij een thuiszorgwinkel.

 

23. Worden krukken of een rollator vergoed met een aanvullende verzekering?

De zorgverzekeraar bepaalt welke zorgkosten door een aanvullende verzekering worden vergoed.

Raadpleeg uw zorgpolis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

24. Waar kan ik terecht als ik een hulpmiddel niet zelf kan betalen?

Als u deze kosten niet kunt dragen kunt u mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand.

Neem eerst contact op met uw gemeente voordat u kosten maakt.

 

25. Als ik zelf een hulpmiddel aanschaf, wordt dit dan achteraf vergoed door mijn

zorgverzekeraar of gemeente?

U kunt beter contact opnemen met uw zorgverzekeraar of gemeente voordat u kosten maakt.

 

26. Wat kan ik doen voordat ik een eenvoudig loophulpmiddel zelf wil kopen?

Informeer bij uw zorgverzekeraar. Die heeft mogelijk afspraken gemaakt met leveranciers en

thuiszorgwinkels.

Over hulpmiddelen vindt u veel onafhankelijke informatie op www.vindeenhulpmiddel.nl,

www.hulpmiddelenwijzer.nl of www.eengoedhulpmiddel.nl

Op deze sites kunt u zoeken welk hulpmiddel het meest geschikt is in uw situatie. Let bij aanschaf

op de afstelling, op maat en service.

 

27. Ik heb van mijn zorgverzekeraar ooit een eenvoudig loophulpmiddel gekregen.

Moet ik dit dan per 1 januari 2013 inleveren?

Neem contact op met de leverancier van het hulpmiddel of met uw zorgverzekeraar als u het

hulpmiddel niet meer nodig hebt.

 

28. Wat moet ik doen met een eenvoudig loophulpmiddel dat ik heb gekregen maar

niet meer gebruik?

Dat hangt er vanaf of u het hulpmiddel in bruikleen of in eigendom heeft gekregen. Neem contact

op met de leverancier die het hupmiddel heeft geleverd.