Armondersteuning elektrische rolstoel

Armondersteuning

Een armondersteuning ondersteunt uw armen in een natuurlijke positie. Naast comfort biedt dit tevens de nodige ontspanning bij spasme.

Wetten en regelgeving

Dit hulpmiddel kan worden vergoed door uw gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De meeste gemeenten hebben een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Een specialist beoordeelt op basis van uw gezondheid, beperkingen, financiën en sociale situatie of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u hulp of een voorziening krijgt, heet de indicatiestelling, toekenning of toegang. Elke gemeente zal de procedure op een eigen manier inrichten. Ook kan een gemeente een eigen bijdrage heffen. Voor dit hulpmiddel geldt dus: aanvragen via de gemeente of eigen aanschaf.

Belangrijk om op te letten

  • Ondersteuning in een neutrale schouderpositie.
  • Biedt ontspanning bij spasme.
  • Met polstering of kunststof basisschaal.
  • Aangepast aan de individuele eisen.