Hoofdondersteuning elektrische rolstoel

Hoofdondersteuning

Een gebruiker is gebaat bij een functionele en comfortabele hoofdondersteuning die aanpasbaar is aan de individuele gebruikerseisen.

Wetten en regelgeving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De meeste gemeenten hebben na 1 januari 2007 een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Een specialist beoordeelt op basis van uw gezondheid, beperkingen, financiën en sociale situatie of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u hulp of een voorziening krijgt, heet de indicatiestelling, toekenning of toegang. Elke gemeente zal de procedure op een eigen manier inrichten.

Belangrijk om op te letten

  • Let op goede overbrugging tussen rugleuning en achterzijde hoofd.
  • Goede drukverdeling.
  • Comfortabele ondersteuning.
  • Ook kussens met korrelvulling.