Omgevingsbesturing

Omgevingsbesturing

Omgevingsbesturing (Domotica) wordt toegepast als mensen zelfstandig willen wonen. Op het gebied van omgevingsbesturing zijn veel technische oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld het openen en sluiten van deuren en gordijnen, bediening van lampen, tv en radio en het op afstand bedienen van een telefoontoestel. Het bedieningselement voor omgevingsbesturing kan bijvoorbeeld op de elektrische rolstoel worden gemonteerd.

Wetten en regelgeving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De meeste gemeenten hebben na 1 januari 2007 een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Een specialist beoordeelt op basis van uw gezondheid, beperkingen, financiën en sociale situatie of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u hulp of een voorziening krijgt, heet de indicatiestelling, toekenning of toegang. Elke gemeente zal de procedure op een eigen manier inrichten.

Belangrijk om op te letten

  • Zelfstandig wonen.
  • Eenvoudige en functionele werking.
  • Flexibel in gebruik.
  • Aan te passen aan een veranderende situatie.
  • Bediening van lampen, tv en radio.
  • Het openen en sluiten van deuren en gordijnen.
  • Het op afstand bedienen van een telefoontoestel.
  • Bedieningselement kan op elektrische rolstoel worden gemonteerd.
 

Omgevingsbesturing


Magic Drive

Dat is de gedachte achter ons alternatieve besturingssysteem...