Flexibele fixaties

Flexibele fixaties

Fixatie voor als u op een goede manier in een hulpmiddel (vaak een rolstoel) gezet moet worden.

Wetten en regelgeving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De meeste gemeenten hebben na 1 januari 2007 een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Een specialist beoordeelt op basis van uw gezondheid, beperkingen, financiën en sociale situatie of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u hulp of een voorziening krijgt, heet de indicatiestelling, toekenning of toegang. Elke gemeente zal de procedure op een eigen manier inrichten.

Belangrijk om op te letten

  • Voor kinderen en volwassenen.
  • Voor een juiste positionering in een hulpmiddel, veelal een rolstoel.
  • Let op de juiste maatvoering.