Persberichten over hulpmiddelen

Persberichten

Lancering landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg

Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot de beste zorg, is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de middelen en het geld dat we hebben. Om zo de premie betaalbaar te houden voor iedereen. Daarom willen we verspilling aanpakken.  Met de meldingen die via het landelijk Meldpunt Verspilling gedaan worden, wordt inzichtelijk waar in de zorg verspilling wordt ervaren. Deze meldingen geven ook informatie hoe we samen met elkaar (VWS en veldpartijen) verspilling zo goed mogelijk tegen kunnen gaan.

De meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt vormen onderdeel van het plan van aanpak ‘het tegengaan van Verspilling in de Zorg’, dat de minister en staatssecretaris onlangs aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. De opzet van de aanpak en de opzet van het programma is besproken met brancheverenigingen, koepelorganisaties en patiëntenverenigingen. Ook Firevaned steunt de aanpak en is bereid hier een bijdrage aan te leveren.    

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/verspillingindezorg. Twitter mee over verspilling in de zorg met #vidz