Stomatoilettafel

Stomatoilettafel

Het verzorgen van een stoma vraagt om zorgvuldigheid. Daarom is een comfortabele stomatoilettafel ontworpen. Deze toilettafel vereenvoudigt de verzorging van de stoma en biedt optimale hygiëne. Onder goede hygiënische omstandigheden kan de stomadrager rustig op het toilet de nodige handelingen verrichten, zoals het legen van het zakje, het verwisselen van de plak en het spoelen.

De stomatoilettafel is speciaal ontwikkeld voor colon-, ileo- en uro-stomadragers. Bij individueel gebruik wordt de hoogte van de stomatoilettafel aangepast aan de lengte van de gebruiker. De bovenkant van de tafel hangt dan ongeveer 10 cm onder de stoma. Voor algemene ruimten, zoals in ziekenhuizen is de standaardhoogte 80 tot 85 cm.

Wetten en regelgeving

Dit hulpmiddel kan worden vergoed door uw gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De meeste gemeenten hebben een aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld een Wmo-loket. Een specialist beoordeelt op basis van uw gezondheid, beperkingen, financiën en sociale situatie of u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. De procedure waarin de gemeente beoordeelt of u hulp of een voorziening krijgt, heet de indicatiestelling, toekenning of toegang. Elke gemeente zal de procedure op een eigen manier inrichten. Ook kan een gemeente een eigen bijdrage heffen. Voor dit hulpmiddel geldt dus: aanvragen via de gemeente of eigen aanschaf. 

Voordelen stomatoilettafel

  • Ergonomische vormgeving; voorzijde sluit optimaal aan bij het lichaam
  • Standaardhoogte 80 - 85 cm of individueel aanpasbaar
  • Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
  • Schuin geplaatste spiegel voor eenvoudige controle van de stoma
  • Krachtige randwaterspoeling zodat inhoud stomazakje direct wordt weggespoeld
  • Overal te plaatsen waar aan- en afvoer van water is
  • Thuis, in kantoren en instellingen waar stomadragers werkzaam zijn, in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen.