Doemiddel campagne

 Firevaned

Actuele uitdagingen

Actuele uitdagingen

Actuele uitdagingen in de hulpmiddelenbranche

Hulpmiddelen zijn voor veel mensen van essentieel belang om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. De inzet van hulpmiddelen bespaart bovendien zorgkosten elders. Op dit moment heeft de hulpmiddelenbranche, net als andere branches, te maken met een aantal grote uitdagingen die de beschikbaarheid van hulpmiddelen negatief beïnvloed. Graag informeren wij u hierover.

Uitdaging 1: Tekorten aan middelen, onderdelen en grondstoffen wereldwijd
De Covid-19 pandemie en de oorlog hebben grote gevolgen voor de goederenketen van fabrikant tot leverancier en afnemer. Diverse leden van brancheorganisatie Firevaned, fabrikanten en aanbieders van revalidatie-en mobiliteitshulpmiddelen, hebben al een groot aantal maanden daarmee te kampen. Het gaat daarbij om schaarste van materialen, componenten en elektronica in de productieketen.
De recente ontwikkelingen op gebied van gas en energie hebben dit helaas verder verstrekt.
Dit heeft effect op de leveringen van zowel nieuwe hulpmiddelen, maar ook op de levering van onderdelen voor reparaties. De hulpmiddelensector werkt met man en macht aan oplossingen in de logistieke keten, om de gevolgen voor hulpmiddelengebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Uitdaging 2: Beperkte beschikbaarheid van personeel in Nederland
Ook de hulpmiddelensector kampt met personeelstekorten en een hoger ziekteverzuim dan voor de Corona-19 pandemie. Met name technisch personeel is in de hulpmiddelensector onmisbaar, maar in vele sectoren gewild. De hulpmiddelensector zoekt met name mensen die zowel graag een technische uitdaging aangaan, als voldoening krijgen van het feit dat ze veel kunnen betekenen in het dagelijks leven van mensen. Zowel gezamenlijk als individueel pogen fabrikanten en leveranciers in de hulpmiddelensector om volop op het netvlies te komen van deze mensen.

Uitdaging 3: Toenemende vraag naar hulpmiddelen
Door de vergrijzing groeit het aantal mensen dat gebruik maakt van een hulpmiddel. Dankzij de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en worden zorgkosten elders bespaard.

De combinatie van deze 3 uitdagingen zorgt ervoor dat het niet te voorkomen is dat de wachttijden voor levering en reparatie van een hulpmiddel de komende tijd, in individuele situaties kunnen oplopen.

De hulpmiddelensector vraagt aandacht en begrip voor deze uitdagingen en gaat graag in gesprek met alle stakeholders zoals de overheid, verzekeraars, gemeenten, voorschrijvers, verwijzers en patiëntenverenigingen, over dit onderwerp.

Ons belangrijkste doel is om ondanks deze uitdagingen, samen de continuïteit van de hulpmiddelenzorg te kunnen blijven waarborgen.