Firevaned

Convenant en crashtest overzicht

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Convenant en crashtest overzicht

De commissie Kwaliteit, Veiligheid en Opleiding (KVO) van Firevaned heeft in 2017 het Convenant Samengesteld Product opgesteld. Wanneer (delen van) producten gecombineerd worden, kunnen fabrikanten, middels het samen opstellen van dit convenant, kenbaar maken dat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. Ook binnen de nieuwe wet- en regelgeving heeft dit onderwerp de aandacht.

Een veelvoorkomend vraagstuk uit de markt is dat er behoefte is aan een overzicht waarin kenbaar gemaakt wordt voor welke producten er een convenant is en welke producten aan specifieke voorwaarden voldoen. Er zijn diverse initiatieven ontstaan om dit overzicht te genereren echter zijn deze niet landelijk sluitend en kost het beheer hiervan veel tijd en energie. Op verzoek van het Zilveren Kruis heeft Firevaned besloten dat een dergelijk overzicht in het beheer van Firevaned zal worden gesteld.

Wijzigingen in het overzicht kunnen door middel van het invullen van het standaard formulier door zowel leden als niet-Firevanedleden doorgegeven worden via info@firevaned.nl. Wij verzoeken fabrikanten de wijzigingen meteen door te geven, echter enkel wijzigingen ingevuld in het standaard format zullen een keer per maand worden doorgevoerd en gepubliceerd via deze site. Fabrikanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie t.a.v. het aangaan, wijzigingen en beëindigen van een convenant. Meer informatie over het aanleveren van deze gegevens kan worden teruggevonden in de betreffende Leeswijzer.
Het convenant en crashtest overzicht kunt u hier downloaden.

Disclaimer
Ondanks de zorg waarmee het convenant overzicht is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Firevaned is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuiste, onvolledige en/of niet-actuele informatie en eventuele hieruit voortkomende gevolgen. Firevaned zal géén actieve controle op dossiers van fabrikanten uitvoeren. Indien combinaties niet meer onder convenanten vallen of geldig zijn dient dit door fabrikanten doorgegeven te worden aan Firevaned. Firevaned behoudt zich het recht voor om incompleet aangeleverde informatie niet te verwerken.

Bijgewerkt op 08-05-2020