Het laatste nieuws

Onze nieuwsberichten

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline van de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is verschoven van 13 december 2022 naar 13 januari 2023 17.00 uur. Zo krijgen ondernemers een maand extra de tijd voor hun aanvraag. De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is voor kosten die ondernemers nog gaan maken om hun bedrijf aan te passe ...

08-12-22

Deze feestdagen samen vieren? De Zonnebloem Wintertaxi zorgt voor vervoer

Deze feestdagen brengt de Zonnebloem Wintertaxi mensen met een lichamelijke beperking en hun familie en/of vrienden bij elkaar. Ben jij afhankelijk van een rolstoel of scootmobiel, woon je in de regio Den Haag/Rotterdam, Utrecht/Amersfoort, Den Bosch, Leeuwarden of Enschede en heb je tussen 21 december 2022 en 1 januari 2023 vervoer nodig? Meld je dan uiterlijk 11 december aan. Er is een beperkt aantal ritten beschikbaar. Zie ook deze pagina: ...

07-06-22

VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. De VWS-monitor is, inclusief een aantal vorige versies, ook digitaal beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/kerncijfers-gezondheidszorg. Indicator ‘Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg’ aangepast De nieuwe versie van de VWS-mo ...

10-05-22

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

Vanuit het RIVM ontvingen wij onlangs het bericht dat de handreiking Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is aangepast naar aanleiding van de recente aanpassingen in het quarantainebeleid. Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt het volgende: Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen) Deze zo ...

09-05-22

Voor leden - Twee leden uitvragen: contributie en branchecijfers

De afgelopen weken hebben de leden van Firevand twee verschillende mails ontvangen met uitvragen voor het delen van gegevens van uw bedrijf.

Vorige pagina Volgende pagina


Externe bronnen

07-02-24

Sunrise Medical behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 

Sunrise Medical heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Sunrise Medical op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Oorspronkelijk van: Sunrise Medical

02-02-24

Handreikingen Copiloten helpen ZEMVB-gezinnen op weg 

Welke hulpmiddelen zijn er nodig als een kind met ZEVMB in huis woont? Hoe vraag je die hulpmiddelen aan? Wat is ervoor nodig als het huis moet worden aangepast? En wat heb je nodig als een kind 18 wordt? Het zijn allemaal vragen waar veel ZEVMB-gezinnen vroeg of laat mee te maken krijgen. Om gezinnen en zorgverleners te helpen, maakten ZEVMB Kenniscentrum en Copiloten vier handleidingen die ondersteuning bieden bij deze situaties. Oorspronkelijk ...

30-01-24

Nieuwe hulpmiddelen voor de complexe gehandicaptenzorg 

Minister Conny Helder van VWS heeft in een Kamerbrief toelichting gegeven op de stand van zaken rond de complexe gehandicaptenzorg. Zij verwijst daarin naar enkele hulpmiddelen die inmiddels beschikbaar zijn, waaronder een wegwijzer voor de inzet van aanvullende expertise, een beschrijving van het Maatwerkproces en een handreiking crisiszorg. Oorspronkelijk van: Klik

16-01-24

GMH trainingen 2024 

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. Basistraining, voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Oorspronkelijk van: Een goed hulpmiddel

05-01-24

Duizenden cliënten van vvt-instellingen dreigen tussen wal en schip te vallen 

Tienduizenden ouderen die in de toekomst via geclusterd wonen thuis verpleegzorg ontvangen dreigen duizenden euro's extra te moeten ophoesten voor het betalen van medische hulpmiddelen. Omdat die cliënten thuis wonen, zouden bijvoorbeeld tilliften of geavanceerde douchestoelen vergoed moeten worden door de gemeente met een beroep op de Wmo. Maar gemeenten weigeren die aanvragen steeds vaker en onlangs heeft een rechter een gemeente hier opnieuw g ...

Volgende pagina