ANP Perssupport

Leden van Firevaned kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om persberichten te publiceren op ANP Perssupport en daarmee breed te verspreiden.

Het persbericht wordt door ANP verspreid onder Datanet (bestemd voor dagbladen), Medianet (bestemd voor de media), Infonet (bestemd voor alle overige organisaties) en wordt geplaatst op de website van ANP: www.perssupport.nl. ANP zorgt ervoor dat het bericht ook direct op Twitter wordt geplaatst.

Uw bericht wordt tevens zonder kosten op de website van www.firevaned.nl (Actueel) gepubliceerd.

Voordelen: een breder publiek wordt bereikt (zo'n 8000 journalisten) en het ANP is een bij de ontvangers zeer bekende organisatie waardoor berichten nauwgezet worden gevolgd. Uw organisatie wordt met eigen naam genoemd (ook al organiseert Firevaned de plaatsing). Firevaned gaat er vanuit dat het persbericht zonder verdere verwerking of aanpassing geplaatst kan worden. De kosten van € 250,- (exclusief BTW) worden aan u doorberekend.

Indien u hiervan gebruik wilt maken stuurt u dan uw persbericht naar info@firevaned.nl en vermeldt daarbij dat u gebruik wilt maken van het ANP perssuportaanbod à € 250,- per persbericht.