Doemiddel campagne

 Firevaned

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Firevaned is de grootste branchevereniging in Nederland van hulpmiddelen en klantspecifieke aanpassingen voor gehandicapten en ouderen. De leden van Firevaned produceren, importeren en leveren hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, woning- en werkplekaanpassingen, communicatie en oefening en behandeling. Als u zich aansluit bij Firevaned, bouwt u mee aan het platform dat de medische technologie verdient.

Dat biedt ook u als individueel bedrijf voordeel

  • Firevaned behartigt de belangen van haar leden door intensieve lobby die wet- en regelgeving op economisch, juridisch en technisch gebied beinvloedt.
  • Firevaned bevordert de handel in hulpmiddelen, bijvoorbeeld doordat wij een website hebben ontwikkeld voor consumenten www.eengoedhulpmiddel.nl met algemene informatie over hulpmiddelen en waar u deze kunt vinden.
  • Firevaned voorziet haar leden van waardevolle informatie over nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgevingen in de sector.
  • Firevaned geeft inzicht in uw positie op de markt door de branchestatistieken.
  • Firevaned biedt haar leden een netwerk van contacten, onder andere via beurs Support, die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht.
  • Firevaned heeft Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld voor de branche. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onder nummer 21/2018 op augustus 2018.
  • Als lid van Firevaned kunt u met korting gebruik maken van de diensten van ANP Perssupport.

Lidmaatschap Firevaned

De hulpmiddelenindustrie heeft baat bij een sterke branchevereniging die de toegevoegde waarde van hulpmiddelen in beeld brengt. Door lid te worden draagt u hieraan bij.

De actualisering van de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen, implementatie van de MDR, het Veilige Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR), ambassadeur van Wij zien je Wel, maar ook de beurs Support zijn een kleine selectie van onderwerpen die binnen Firevaned actueel zijn.

Daarbij zijn belangenbehartiging en promotie twee van de speerpunten uit het strategische jaarplan van Firevaned.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Wie lid is van Firevaned onderscheidt zich door service, kwaliteit en betrokkenheid. Alle leden van Firevaned zijn in het bezit van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Een Firevaned lid is in alle opzichten een betrouwbaar bedrijf, die waarde hecht aan een duurzame relatie met zijn klant. Wie zaken doet met een Firevaned lid, doet derhalve zaken met een onderneming die weet wat er speelt in het vakgebied. Het lidmaatschap van de Firevaned is daarom een waarborg voor een uitstekende begeleiding van de klant, een adequate levering en een hoge kwaliteit van zowel de geleverde producten als de service: in het offertestadium, bij de aanschaf, tijdens afleveren, maar ook in de periode daarna.

Contributie

De contributie wordt bepaald aan de hand van de omzet van het afgelopen jaar. De hoogte van de contributie hangt af van de grootte van de onderneming.

Commissies

Firevaned heeft een aantal commissies ingesteld. Een bestuurslid is de trekker van een commissie. Leden nemen op vrijwillige basis deel aan een of meer commissies. Een actueel overzicht van de commissies en commissieleden kunt u hier vinden.

Aspirant-lidmaatschap

Firevaned heeft ook de optie om aspirant-lid te worden voor de duur van een jaar.

Informatiepakket

Wilt u meer informatie over Firevaned ontvangen? Neem dan contact met met ons op of lees het visiedocument van Firevaned. Besluit u om lid te worden, dan zal uw aanvraag aan de leden en het bestuur worden voorgelegd. Deze procedure duurt ongeveer zes weken.