Doemiddel campagne

 Firevaned

Bestuur en commissies

Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit personen, werkzaam bij lidbedrijven en is zo samengesteld, dat in het bestuur zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van (de samenstelling en het belang van) de branche is terug te vinden.

Het bestuur bestaat uit:

Anke van Ameide

Voorzitter

Country Director Accessibility Handicare Starlifts B.V.

Thumbnail

René Ploum

CEO

Life & Mobility B.V.

Ferre Leujes

Managing Director

Etac R82 BV

Bas Alberts

CEO

Kersten Hulpmiddelenspecialist

John Naborn

Directeur

Welzorg Nederland BV

Iris van Krugten

HartingBank BV

Rob Kuppens

Accountmanager

Menno Tusschenbroek

Directeur

Commissies

Binnen Firevaned zijn de volgende commissies actief:

Commissie Public Affairs (PA)
Deze commissie geeft richting aan de lobbyactiviteiten van Firevaned. Deze zijn gericht op besluitvorming van ministeries en parlementen, maar bijvoorbeeld ook op gemeenteniveau. Voor het lobbyen maakt Firevaned gebruik van belangengroepen en de diensten van professionele lobbyisten. De commissie PA van Firevaned heeft samen met andere betrokkenen uit het veld de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen geactualiseerd.

Commissie Voorlichting
De commissie voorlichting heeft als doel het bekend maken van de positieve invloed van de hulpmiddelenbranche in de maatschappij en ondersteunt de gewenste externe profilering van Firevaned op maatschappelijk en politiek gebied. De commissie voorlichting is verantwoordelijk voor de huisstijl, website en uitstraling van de vereniging. Deze commissie neemt deel aan de adviescommissie Support.

Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Circulariteit (KVC)
Deze commissie KVC houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten rondom de bevordering van deskundigheid, kwaliteit en veiligheid van hulpmiddelen. De commissie KVC is actief betrokken bij de implementatie van de nieuwe regelgeving voor hulpmiddelen (MDR) in Nederland. Samen met andere partijen uit de zorg neemt Firevaned deel aan de MDR bijeenkomsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook zet de commissie zich in voor de veiligheid van hulpmiddelen. Waarvoor het Convenant Samengesteld Product is opgericht en Firevaned het Convenant en Crashtest overzicht beheert. Ook heeft de commissie KVC het stroomdiagram 'Medische hulpmiddelen: CE of hulpmiddel naar maat' ontwikkeld.

Werkgroepen

Onder de commissies hangen een aantal werkgroepen waar specifieke thema’s worden geagendeerd en uitgewerkt. Een werkgroep bestaat uit een aantal commissieleden van de betreffende commissie, en wordt eventueel aangevuld met specifieke kennisdragers van Firevaned-leden. Een werkgroep rapporteert aan de bovenliggende Commissie.