Firevaned

Branchestatistieken

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

In opdracht van Firevaned vraagt Vermetten Accountants jaarlijks omzet en aantallengegevens uit bij al haar leden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar naar individuele lidbedrijven. Ieder Firevanedlid is volgens Statuten gehouden deze cijfers aan te leveren, zodat de resultaten als voldoende betrouwbaar aangemerkt kunnen worden. Vermetten Accountants verwerkt alle aangeleverde gegevens tot een (individuele) rapportages zodat leden deze kunnen inzetten ter verbetering van hun eigen bedrijfsvoering en ter ondersteuning van bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten. Hiernaast gebruikt Firevaned deze gegevens ter onderbouwing van haar gesprekken met beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS en VNG, Tweede Kamerleden, stakeholders en andere relevante partijen.