Doemiddel campagne

 Firevaned

Branchestatistieken

Branchestatistieken

De Firevaned branchestatistieken

Firevaned maakt ontwikkelingen van de hulpmiddelenmarkt inzichtelijk via branchestatistieken. Deze branchestatistieken bestaan uit verschillende
onderdelen en geven gedetailleerde informatie over omzet, aantallen werkzame
FTE en productgroepen afgezet tegen meerdere jaren.

Een onafhankelijke accountant verwerkt anoniem de gegevens van alle leden van Firevaned. Ieder Firevaned lid ontvangt (individuele) statistieken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar niet individuele lidbedrijven.

Hiernaast gebruikt Firevaned deze gegevens ter onderbouwing van haar gesprekken met beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS en VNG, Tweede Kamerleden en andere betrokken partijen in de hulpmiddelenbranche.

Meer informatie kunt u opvragen via info@firevaned.nl