Doemiddel campagne
Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar mocht u ondanks alle goede zorgen en afspraken toch niet tevreden zijn over de wijze waarop u uw hulpmiddel heeft gekregen, de wijze waarop u bent voorgelicht of de manier waarop u de beloofde service ontvangt, dan is de meest logische weg dit eerst bij de organisatie zelf neer te leggen. Mocht u er met hen niet naar tevredenheid uitkomen dan kunt u zonder tussenkomst van de erkende organisatie een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie.

De Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche (SKH) heeft een externe en onafhankelijke Geschillencommissie ingesteld, deze wordt ondersteund via klachtregeling.nl. Deze commissie bestaat uit personen die niet (direct) betrokken zijn bij een van de erkende bedrijven, Firevaned of de SKH zelf, maar die wel kennis van (juridische) zaken hebben.
Voor het indienen van de klacht betaalt u € 25, naast kosten die u maakt als u zelf iemand inschakelt om u te ondersteunen.

De Geschillencommissie kan in eerste instantie bemiddelen tussen u en de organisatie. Vaak kunnen klachten dan naar tevredenheid van beide partijen worden opgelost. De organisatie moet hier uiteraard aan mee willen werken. Mocht de bemiddeling niet tot resultaat leiden dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht door de onafhankelijke Geschillencommissie te laten beoordelen. De Geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak. Wanneer u in het gelijk gesteld wordt, is de erkende organisatie verplicht zich aan de uitspraak van deze commissie te houden.

Voor vragen of het indienen van een klacht kunt u terecht op de website van Klachtregeling.nl.