Firevaned

Firevaned Nieuws

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

04-11-19

Convenant Verhuisregeling

In de vernieuwde versie van de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen is aandacht gegeven aan de manier waarop Firevanedleden omgaan wanneer gebruikers van onze hulpmiddelen verhuizen van de ene – naar de andere gemeente. Inmiddels zijn de gesprekken opgestart om een Convenant verhuisregeling op te stellen in de hoop dat ook niet-leden van Firevaned en gemeenten die hier niet nog niet aan meewerken, ook het Convenant verhuisregeling kunnen ondertekenen. ...

01-11-19

Firevaned zoekt stagiair stakeholderonderzoek!

Wij zijn op zoek naar een stagiair/afstudeerder die een onderzoek wil uitvoeren naar de wijze waarop Firevaned actiever kan samenwerken met verschillende stakeholders om de toegevoegde waarde van hulpmiddelen aan te tonen richting beleidsmakers. Wie zijn wij? Firevaned is de branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. Leden van Firevaned vinden dat iedereen in Nederland recht ...

29-10-19

Werkgroep Opleidingen aan de slag

Eerder heeft de Commissie KVO gekeken naar de inhoud van de wens om een opleiding op te richten met speciale aandacht voor ons vakgebied en heeft er een pilot plaatsgevonden.

25-10-19

MedTech Alliantie geeft reactie op Visie Medische Technologie

In het voorjaar heeft Minister Bruins zijn Visie op Hulpmiddelen gepresenteerd aan de Kamer. Op 24 oktober jl. heeft Firevaned, gezamenlijk met 6 andere brancheorganisaties, gereageerd op de MedTech Visie van minister Bruins. Deze organisaties vertegenwoordigen fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen die worden gebruikt in alle levensfasen en in het hele zorgproces van diagnose en preventie tot en met behandeling en (gedeeltelijk ...

22-10-19

Ouders Wij zien je Wel

De landelijke werkgroep Wij zien je Wel is opgericht om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). De werkgroep richt zich op deze groep omdat bij deze mensen alle problematiek samenkomt. Ouders van deze kinderen hebben een zware zorgtaak. Deze mensen hebben vaak te maken met tientallen verschillende professionals en instanties, wisselende contactpe ...

Volgende pagina