Firevaned

Firevaned Nieuws

12-06-23

Hulpmiddelenleveranciers communiceren met gemeenten via iWMO

Sinds de invoering in 2021, werken hulpmiddelenleveranciers van Firevaned met ca. 30% van de gemeentes succesvol samen, via iWMO berichtenverkeer voor hulpmiddelen die worden geleverd in een huurconstructie. Wat is iWMO? iWmo is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de p ...

16-05-23

Terugblik ALV Firevaned 11 mei 2023

We danken alle aanwezigen voor de ALV van vorige week. We hebben als vereniging wederom laten zien waar we goed in zijn: inspireren en ontmoeten! Behalve terug- en vooruitblikken op verenigingsactiviteiten, wisselen leden tijdens een discussie of bij de borrel ook onderlinge ervaringen uit. Hierdoor ontstaan weer nieuwe ideeën en worden nieuwe netwerken aangeboord. Zo kunnen we dankzij de ALV Mobility Products definitief als nieuw lid verwelkomen ...

20-04-23

ALV Firevaned 11 mei 2023

Op 11 mei houdt Firevaned een ledenbijeenkomst. De uitnodiging is enige tijd geleden verstuurd. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen we terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar, waarbij ruime aandacht is voor de voortgang van het strategietraject. We hebben ook een aantal formele stukken vast te stellen zoals jaarrekening en begroting. Daarnaast verzorgt campagnebureau Better Together een presentatie. Zij hebben een doordacht st ...

13-03-23

Uitvraag Vermetten

In februari heeft Vermetten Tilburg B.V. de leden verzocht gegevens aan te leveren voor ons jaarlijks brancheonderzoek.

13-03-23

Resultaten enquête supportbeurs

Eind vorig jaar heeft de commissie Voorlichting een enquête verspreid onder de Firevaned leden over de Support beurs/ Dutch Healthweek. In 2022 was het de eerste keer dat de Support en ZorgTotaal gelijktijdig plaatsvonden. De resultaten van deze enquête zijn terug te vinden op het Leden gedeelte van de website. We zullen deze meenemen in de strategie sessies.

Volgende pagina