Doemiddel campagne

Firevaned

Firevaned is de branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening.

Leden van Firevaned vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op een zo zelfstandig mogelijk en een zo goed mogelijk kwalitatief leven​. De gedeelde missie is om iedereen met een beperking in Nederland door middel van hulpmiddelen, maximale zelfstandigheid te bieden. Dat vraagt om hoge kwaliteitsstandaarden, goed en deskundig advies, een eerlijke prijs en gegarandeerde service na levering van het hulpmiddel. Dat is waar de leden van Firevaned zich dagelijks voor inspannen.

Door een goede inzet van hulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, werkzaam zijn en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast bespaart een goede inzet van hulpmiddelen zorgkosten elders.

Firevaned behartigt de belangen van die leden: belangen die in de breedste zin betrekking hebben op de ontwikkeling, productie en distributie van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Het doel van Firevaned is het bevorderen van de continuïteit van haar leden om in een door vergrijzing sterk groeiende markt, een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren.

Firevaned richt zich op leden die zich bezig houden met de volgende productgroepen en diensten: hulpmiddelen voor de mobiliteit, woningaanpassingen, hulpmiddelen t.b.v. communicatie, inrichtingselementen voor gezondheidszorg, klantspecifieke aanpassingen.

Achtergrond en belang van de sector

De economische en maatschappelijke betekenis van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen in de meest brede zin is bijzonder groot. Het gaat hier om belangrijke en omvangrijke waarde.

De branche van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen is constant in beweging. Individueel kunnen de in deze branche opererende bedrijven hierop weinig invloed uitoefenen. Als collectief hebben de fabrikanten, importeurs en distributeurs van deze producten hiertoe méér succes. Gezamenlijk kunnen zij door lobby en kennisoverdracht richting geven aan politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Speciaal hiertoe is de branchevereniging Firevaned opgericht.

Deze vereniging van fabrikanten, importeurs en distributeurs van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen spreekt namens de branche met overheid en overheidsorganisaties, politiek, consumentenorganisaties en onderzoeksinstituten. Firevaned ontwikkelt en bevordert de markt en informeert haar leden hierover. Daardoor kunnen de aangesloten bedrijven zo optimaal mogelijk in deze markt functioneren.

Ook maatschappelijk gezien heeft Firevaned een taak. Immers door het initiëren van kwaliteitsstandaarden zoals het bijvoorbeeld het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en het gezamenlijk voorlichten over hulpmiddelen bijvoorbeeld via eengoedhulpmiddel.nl wordt de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking bevorderd.

Activiteiten van Firevaned zijn o.a.:

Lees hier meer over de visie van Firevaned: "Goede hulpmiddelenzorg maakt mensen zelfredzaam".

Kom werken in de hulpmiddelen sector! Een sector die dankzij de vergrijzing volop groeit en continue in beweging is.

Kom werken in de hulpmiddelen sector! Een sector die dankzij de vergrijzing volop groeit en continue in beweging is. Bedrijven in de hulpmiddelenbranche innoveren op vele fronten, bieden kansen om door te groeien en zijn veel dynamischer dan de naam misschien doet vermoeden… Vraag het de mensen die er al langer onderdeel van uitmaken: werken in de hulpmiddelensector geeft heel veel voldoening. Naast het verdienen van je boterham, beteken je iets in het leven van iemand die het lastig heeft. Om in de praktijk te ervaren hoe belangrijk jouw bijdrage voor iemand kan zijn, is gewoon geweldig!

Meer informatie