Firevaned

Actuele thema's hulpmiddelenbranche

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

De branche van hulpmiddelen is constant in beweging. Op deze pagina kunt actuele informatie vinden over ontwikkelingen in hulpmiddelenbranche in relatie tot de productie, distributie en verstrekking. Daarnaast kunt u hier ook meer informatie vinden over de wet- en regelgevingen van hulpmiddelen.

Gevolgen sector door Corona

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de goederenketen van fabrikant tot leverancier en afnemer. Diverse leden van brancheorganisatie Firevaned, fabrikanten en aanbieders van revalidatie-en mobiliteitshulpmiddelen, hebben al een groot aantal maanden daarmee te kampen.

Het gaat daarbij om vertragingen van het vervoer per schip vooral uit het Verre Oosten en om schaarste van materialen, componenten en elektronica in de productieketen. Vooralsnog zijn de nadelige gevolgen voor afnemers en eindgebruikers goeddeels uitgebleven door het vinden van oplossingen in de logistieke keten. De normalisering van de productie-en goederenstroom kan echter nog vele maanden op zich laten wachten. Het is daarom niet langer uit te sluiten dat de vertraagde leveringen uiteindelijk ook effect zullen hebben op de tijdige beschikbaarheid van producten voor de eindgebruiker in Nederland.

De vertragingen van het vervoer zijn te wijten aan een wereldwijde, grootschalige beperking van de vervoerscapaciteit door stillegging van schepen in de 1e maanden van de pandemie. De vervoerscapaciteit is sindsdien niet meer op het niveau dat nodig is. Daarnaast is de tijdige beschikbaarheid en het geringe aanbod van zeecontainers ter plaatse een knelpunt.

Bovendien is er momenteel sprake van een grote onevenwichtigheid tussen (te weinig) productie/aanbod van en (verhoogde) vraag naar materialen en componenten. De verminderde beschikbaarheid van materialen, grondstoffen (staal, aluminium) en componenten zoals elektronica en chips heeft daarnaast al geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de voorspelbaarheid van productie, vervoer en levering.

Misschien heeft u nog geen last gehad van verstoorde leveringen of is bijv. gebruik gemaakt van aanwezige voorraden van de fabrikant. Firevaned adviseert om tijdig in gesprek te gaan met de relevante partijen in de keten. Enerzijds om de gevolgen van bovenstaande te bespreken en anderzijds om een zo groot mogelijke voorspelbaarheid van de vraag t.b.v. de eindgebruiker te creëren.