Firevaned

Actuele thema's hulpmiddelenbranche

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

De branche van hulpmiddelen is constant in beweging. Op deze pagina kunt actuele informatie vinden over ontwikkelingen in hulpmiddelenbranche in relatie tot de productie, distributie en verstrekking. Daarnaast kunt u hier ook meer informatie vinden over de wet- en regelgevingen van hulpmiddelen.

Actuele thema's in de hulpmiddelenbranche:

Leveranciers, aangesloten bij Firevaned, zijn tot een uur na de uitzending van Kassa telefonisch bereikbaar geweest

Enquête Kassa

Uit de enquête, opgesteld en uitgevoerd door Kassa, blijkt dat veel mensen vinden dat ze te lang moeten wachten op een adequaat hulpmiddel en niet altijd tevreden zijn over de manier waarop de communicatie hierover verloopt. In totaal maken in Nederland 500.000 mensen gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Van deze half miljoen gebruikers is het merendeel tevreden over de wijze van levering van hun hulpmiddel. Dat blijkt uit zowel in -als extern onderzoek.

Maar voor de gebruikers die vinden dat ze te lang moeten wachten op hun hulpmiddel of waarbij in contact met de leverancier zaken niet goed gaan, is dat natuurlijk heel vervelend. De leden van Firevaned realiseren zich dat hulpmiddelengebruikers in de meeste situaties zeer afhankelijk zijn van hun hulpmiddel. We zien ook dat, met name voor mensen die hulpmiddelen ontvangen vanuit verschillende financieringsvormen die daardoor aan moeten kloppen bij meerdere loketten en daarnaast te maken hebben met verschillende hulpmiddelenleveranciers, het vaak een hele puzzel is voordat de juiste hulpmiddelen in gebruik genomen zijn. De hulpmiddelensector heeft bovendien te maken met een toename aan complexe maatwerk voorzieningen ten gevolge van het feit dat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen. Ten opzichte van meer standaard voorzieningen duurt het proces van aanmeten, vervaardigen en het voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom veiligheid van medische hulpmiddelen bij deze complexe en individueel op maat vervaardigde voorzieningen aanzienlijk langer.

Firevaned

Van de klachten die Kassa heeft uitgelicht, gaat het om 4 cliënten die hulpmiddelen geleverd hebben gekregen door leden van Firevaned, zijnde Medipoint, Meyra en Welzorg. Onze leden zeggen toe zich te buigen over de klachten die zij via Kassa aangeleverd krijgen en dat zij, voor zover er een actueel probleem is, daarmee vanzelfsprekend aan de slag gaan om tot een passende oplossing te komen.

Waar wordt momenteel aan gewerkt?

In samenwerking met andere partijen in de markt, zoals bijvoorbeeld Iederin, Patiëntenfederatie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), werkt Firevaned hard aan het verder verbeteren van de dienstverlening op gebied van hulpmiddelen. Zaken rondom verhuizingen, pechhulp in een andere gemeente dan je eigen gemeente en meer mogelijkheden als het gaat om maatwerk hulpmiddelen, komen hierbij aan de orde. Alleen door goede samenwerking in de markt, kunnen we het voor de gebruiker beter en makkelijker maken.

Wijzigingen WLZ per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen e.d.) en roerende woonvoorzieningen (tilliften e.d.) voor bewoners van Wlz-instellingen met of zonder behandeling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) niet meer vergoed vanuit de Wmo. De mobiliteitshulpmiddelen worden na 1 januari betaald via het zorgkantoor, de roerende voorzieningen vanuit het budget van de zorgorganisatie. De uitstaande mobiliteitshulpmiddelen blijven na 1 januari 2020 onder verantwoording van de gemeenten voor onderhoud en reparatie en zullen uit gefaseerd worden tot het hulpmiddel vervangen moet worden. Op deze manier zullen cliënten zo min mogelijk hinder ondervinden van deze door de minister aangekondigde overheveling in zijn schrijven van 12 juli 2019.

Vanaf 1 januari 2020 dienen nieuwe aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen te lopen via het zorgkantoor. Dit op gelijke wijze zoals nu de individuele rolstoelen verstrekt worden. De minister van VWS heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG en Zorgverzekeraars Nederland om deze vereenvoudiging op 1 januari 2020 te realiseren. Deze vereenvoudiging wordt gezamenlijk voorbereid, waarbij ook de brancheorganisaties van de zorgaanbieders, Firevaned en cliëntorganisaties zijn betrokken. Het uitgangpunt is dat de circa 62.000 cliënten die deze hulpmiddelen gebruiken zo weinig mogelijk van deze verandering merken. De vereenvoudiging leidt tot een verschuiving van financiële middelen tussen de domeinen. Hierover zijn met de betrokken partijen afspraken gemaakt.

Voor meer inforrmatie kunt u terecht op ons besloten ledendeel bij documenten.

Wetgeving hulpmiddelen (MDR)

Vanaf 26 mei 2020 moeten hulpmiddelen voldoen aan de nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen (MDR). Het doel van deze wetgeving is het vergroten van de patiëntveiligheid.

Naast strengere markttoelating en toezicht stelt de MDR ook eisen aan fabrikanten voor het volgen van hun product nadat het op de markt is toegelaten en in gebruik is genomen, de zogenaamde Post Market Surveillance (PMS). Hoewel PMS ook in de huidige richtlijnen verplicht is voor fabrikanten, zijn de eisen in de MDR verscherpt en uitgebreider beschreven dan in de huidige richtlijnen.

Om een stap te maken naar een goede implementatie van PMS heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van fabrikanten, zorginstellingen en gemachtigden het rapport 'Vormgeven aan PMS' opgesteld.

Lees hier het rapport: Vormgeven aan PMS.