Firevaned

Actuele thema's hulpmiddelenbranche

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

De branche van hulpmiddelen is constant in beweging. Op deze pagina kunt actuele informatie vinden over ontwikkelingen in hulpmiddelenbranche in relatie tot de productie, distributie en verstrekking. Daarnaast kunt u hier ook meer informatie vinden over de wet- en regelgevingen van hulpmiddelen.

Actuele thema's in de hulpmiddelenbranche:

Wijzigingen WLZ per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen e.d.) en roerende woonvoorzieningen (tilliften e.d.) voor bewoners van Wlz-instellingen met of zonder behandeling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) niet meer vergoed vanuit de Wmo. De mobiliteitshulpmiddelen worden na 1 januari betaald via het zorgkantoor, de roerende voorzieningen vanuit het budget van de zorgorganisatie. De uitstaande mobiliteitshulpmiddelen blijven na 1 januari 2020 onder verantwoording van de gemeenten voor onderhoud en reparatie en zullen uit gefaseerd worden tot het hulpmiddel vervangen moet worden. Op deze manier zullen cliënten zo min mogelijk hinder ondervinden van deze door de minister aangekondigde overheveling in zijn schrijven van 12 juli 2019.

Vanaf 1 januari 2020 dienen nieuwe aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen te lopen via het zorgkantoor. Dit op gelijke wijze zoals nu de individuele rolstoelen verstrekt worden. De minister van VWS heeft bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG en Zorgverzekeraars Nederland om deze vereenvoudiging op 1 januari 2020 te realiseren. Deze vereenvoudiging wordt gezamenlijk voorbereid, waarbij ook de brancheorganisaties van de zorgaanbieders, Firevaned en cliëntorganisaties zijn betrokken. Het uitgangpunt is dat de circa 62.000 cliënten die deze hulpmiddelen gebruiken zo weinig mogelijk van deze verandering merken. De vereenvoudiging leidt tot een verschuiving van financiële middelen tussen de domeinen. Hierover zijn met de betrokken partijen afspraken gemaakt.

Voor meer inforrmatie kunt u terecht op ons besloten ledendeel bij documenten.

Wetgeving hulpmiddelen (MDR)

Vanaf 26 mei 2021 moeten hulpmiddelen voldoen aan de nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen (MDR). Het doel van deze wetgeving is het vergroten van de patiëntveiligheid.

Naast strengere markttoelating en toezicht stelt de MDR ook eisen aan fabrikanten voor het volgen van hun product nadat het op de markt is toegelaten en in gebruik is genomen, de zogenaamde Post Market Surveillance (PMS). Hoewel PMS ook in de huidige richtlijnen verplicht is voor fabrikanten, zijn de eisen in de MDR verscherpt en uitgebreider beschreven dan in de huidige richtlijnen.

Om een stap te maken naar een goede implementatie van PMS heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van fabrikanten, zorginstellingen en gemachtigden het rapport 'Vormgeven aan PMS' opgesteld.

Lees hier het rapport: Vormgeven aan PMS.