Het laatste nieuws

Onze nieuwsberichten

16-01-24

GMH trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. 1. Basistraining, voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de uitgangspunten van de GMH, de verhouding met de Nederlandse wetgeving en internationale regels, toezicht en sanctionering, en de regels ...

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Firevaned in samenwerking met Ieder(in) en VNG het Symposium Aanbesteden Hulpmiddelen Wmo: verdieping handreiking inkoop. Gemeenten die aanbesteden hulpmiddelen Wmo op de agenda hebben staan of interesse hierin hebben kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Symposium vindt plaats in de middag in Stadion Galgenwaard. Er is een informatief en interactief programma samengesteld met spreker Tim Robbe (specialis ...

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. Basistraining voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Verdiepingstraining, is alleen bedoeld voor degenen die de beginnerstraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping e ...

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2023 heeft de minister van EZK deze wijzigingen goedgekeurd. Dit is nu ook officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag hoeven mee te sturen. De wijzigingen gaan met terugkerende kracht in per ingangsdatum van de regeling (1 november 2022). Wat is er veranderd? Voor sommige modules ho ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuring voor geven. Dit horen we naar verwachting deze week. Door deze aanpassingen hoeven ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag mee te sturen. De wijzigingen gaan na goedkeuring met terugwerkende kracht in. De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is gesloten op vrijdag 13 januari. Ondernemers krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in ...

Volgende pagina


Externe bronnen

07-02-24

Sunrise Medical behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 

Sunrise Medical heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Sunrise Medical op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Oorspronkelijk van: Sunrise Medical

02-02-24

Handreikingen Copiloten helpen ZEMVB-gezinnen op weg 

Welke hulpmiddelen zijn er nodig als een kind met ZEVMB in huis woont? Hoe vraag je die hulpmiddelen aan? Wat is ervoor nodig als het huis moet worden aangepast? En wat heb je nodig als een kind 18 wordt? Het zijn allemaal vragen waar veel ZEVMB-gezinnen vroeg of laat mee te maken krijgen. Om gezinnen en zorgverleners te helpen, maakten ZEVMB Kenniscentrum en Copiloten vier handleidingen die ondersteuning bieden bij deze situaties. Oorspronkelijk ...

30-01-24

Nieuwe hulpmiddelen voor de complexe gehandicaptenzorg 

Minister Conny Helder van VWS heeft in een Kamerbrief toelichting gegeven op de stand van zaken rond de complexe gehandicaptenzorg. Zij verwijst daarin naar enkele hulpmiddelen die inmiddels beschikbaar zijn, waaronder een wegwijzer voor de inzet van aanvullende expertise, een beschrijving van het Maatwerkproces en een handreiking crisiszorg. Oorspronkelijk van: Klik

16-01-24

GMH trainingen 2024 

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen. Basistraining, voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Oorspronkelijk van: Een goed hulpmiddel

05-01-24

Duizenden cliënten van vvt-instellingen dreigen tussen wal en schip te vallen 

Tienduizenden ouderen die in de toekomst via geclusterd wonen thuis verpleegzorg ontvangen dreigen duizenden euro's extra te moeten ophoesten voor het betalen van medische hulpmiddelen. Omdat die cliënten thuis wonen, zouden bijvoorbeeld tilliften of geavanceerde douchestoelen vergoed moeten worden door de gemeente met een beroep op de Wmo. Maar gemeenten weigeren die aanvragen steeds vaker en onlangs heeft een rechter een gemeente hier opnieuw g ...

Volgende pagina