Het laatste nieuws

Onze nieuwsberichten

07-06-22

VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. De VWS-monitor is, inclusief een aantal vorige versies, ook digitaal beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/kerncijfers-gezondheidszorg. Indicator ‘Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg’ aangepast De nieuwe versie van de VWS-mo ...

10-05-22

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

Vanuit het RIVM ontvingen wij onlangs het bericht dat de handreiking Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is aangepast naar aanleiding van de recente aanpassingen in het quarantainebeleid. Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt het volgende: Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen) Deze zo ...

09-05-22

Voor leden - Twee leden uitvragen: contributie en branchecijfers

De afgelopen weken hebben de leden van Firevand twee verschillende mails ontvangen met uitvragen voor het delen van gegevens van uw bedrijf.

09-05-22

Medux investeert stevig in verduurzaming wagenpark

Medux heeft ambitieuze lange termijn doelen gesteld om de uitstoot van CO2-emissies te reduceren. Uiterlijk 2025 willen we de levering van onze hulpmiddelen en onze service dienstverlening emissievrij uitvoeren in de binnensteden van een groot aantal gemeenten in Nederland. Het afgelopen jaar is een belangrijke stap gezet in de omzetting van het fossiele wagenpark naar elektrisch vervoer. Een aanzienlijk deel van onze geel kenteken vloot is al ...

09-05-22

Firevaned Jaarverslag 2021

Afgelopen maand hebben we het jaarverslag 2021 van Firevaned afgerond en verstuurd naar onze stakeholders. Het jaarverslag biedt een inkijk in de inhoud en de activiteiten van ons verenigingsjaar 2021. Het is voor Firevaned op meerdere vlakken een bewogen jaar geweest. Ondanks een meervoud aan uitdagingen in de toeleveringsketen, was het ons primaire doel om de inzet van veilige en doelmatige hulpmiddelen te blijven waarborgen. Het zoeken naar ee ...

Volgende pagina


Externe bronnen

17-11-22

MeanderGroep positief over virtuele thuiszorg 

MeanderGroep Zuid-Limburg is positief over een pilot die de organisatie samen met virtuele thuiszorg samen met CZ en Mobilecare. De nieuwe werkwijze verlaagt de druk op de zorgverlener en mantelzorger, terwijl de klant de zorg als beter ervaart. De VirtueleThuiszorg, zoals het pakket heet, is een totaalpakket van zo'n 40 digitale hulpmiddelen die inzetbaar zijn in de wijkzorg.

16-11-22

Oproep aan Nijmeegse politiek: 'Ondergrens bij hulpmiddelen is bereikt' 

,,De politiek moet in actie komen. Want de situatie is te verontrustend om het op zijn beloop te laten', zegt Kersten. Hij doelt hiermee met name op de oplopende wachttijden bij levering en reparatie van rolstoelen. Woensdag staan de problemen met de hulpmiddelen op de agenda van de politieke avond van de gemeenteraad. Een aantal cliënten van het Zelfregiecentrum, dat opkomt voor de belangen van mensen met een beperking, heeft zich gemeld als spr ...

14-11-22

Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Den Haag 

Home Primeur onbemande scootmobielpool Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een onbemande scootmobielpool. In deze pilot delen bewoners van een woon-zorgcomplex delen samen een scootmobiel.   Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Gemeente Den Haag Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een bijzondere pilot in de vorm van een scootmobielpool.

14-11-22

Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Den Haag 

Home Primeur onbemande scootmobielpool Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een onbemande scootmobielpool. In deze pilot delen bewoners van een woon-zorgcomplex delen samen een scootmobiel.   Primeur Kersten onbemande scootmobielpool Gemeente Den Haag Samen met diverse partners van de Gemeente Den Haag start Kersten Hulpmiddelen een bijzondere pilot in de vorm van een scootmobielpool.

11-11-22

Scoozy: 'Rijcursus niet de oplossing voor gevaarlijke scootmobiel' 

De scootmobiel is het gevaarlijkste vervoermiddel in het verkeer. Gebruikers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeluk dan bijvoorbeeld motorrijders en bromfietsers. Kamerleden roepen op tot een verplichte cursus. Maar juist het product moet veiliger en de markt moet anders. Dat vindt Nederlandse fabrikant Scoozy. Foto via Scoozy. Al jarenlang blijkt uit de verkeersveiligheid cijfers dat de scootmobiel het gevaarlijkste vervoermiddel op de w ...

Volgende pagina