Het laatste nieuws

Onze nieuwsberichten

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2023 heeft de minister van EZK deze wijzigingen goedgekeurd. Dit is nu ook officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag hoeven mee te sturen. De wijzigingen gaan met terugkerende kracht in per ingangsdatum van de regeling (1 november 2022). Wat is er veranderd? Voor sommige modules ho ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuring voor geven. Dit horen we naar verwachting deze week. Door deze aanpassingen hoeven ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag mee te sturen. De wijzigingen gaan na goedkeuring met terugwerkende kracht in. De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is gesloten op vrijdag 13 januari. Ondernemers krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline van de BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is verschoven van 13 december 2022 naar 13 januari 2023 17.00 uur. Zo krijgen ondernemers een maand extra de tijd voor hun aanvraag. De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten De BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten is voor kosten die ondernemers nog gaan maken om hun bedrijf aan te passe ...

08-12-22

Deze feestdagen samen vieren? De Zonnebloem Wintertaxi zorgt voor vervoer

Deze feestdagen brengt de Zonnebloem Wintertaxi mensen met een lichamelijke beperking en hun familie en/of vrienden bij elkaar. Ben jij afhankelijk van een rolstoel of scootmobiel, woon je in de regio Den Haag/Rotterdam, Utrecht/Amersfoort, Den Bosch, Leeuwarden of Enschede en heb je tussen 21 december 2022 en 1 januari 2023 vervoer nodig? Meld je dan uiterlijk 11 december aan. Er is een beperkt aantal ritten beschikbaar. Zie ook deze pagina: ...

07-06-22

VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. De VWS-monitor is, inclusief een aantal vorige versies, ook digitaal beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/kerncijfers-gezondheidszorg. Indicator ‘Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg’ aangepast De nieuwe versie van de VWS-mo ...

Volgende pagina


Externe bronnen

10-03-23

Welzorg Auto op Maat: voor iedereen een passende mobiliteitsoplossing 

Bij Welzorg Auto op Maat begrijpen ze dat mobiliteit belangrijk is, ook - of misschien zelfs juist - als je een fysieke beperking hebt. Daarom hebben zij voor iedereen een passende mobiliteitsoplossing. Autoaanpassingen om zelf te rijden en mee te rijden Er kunnen vele technische aanpassingen in een auto worden gedaan, waardoor verantwoord autorijden voor veel mensen met een lichamelijke beperking mogelijk is. Oorspronkelijk van: Support Magazine

07-03-23

Permobil & Kersten 

Waar twee kwaliteitsbedrijven elkaar ontmoeten. Permobil, specialist in hoogwaardige elektrische rolstoelen, heeft onlangs een convenant gesloten met Bert Stevens Orthesebouw - onderdeel van Kersten Hulpmiddelen, voor de opbouw van een maatwerk orthese. Hierdoor kunnen er nieuwe mogelijkheden worden geboden aan mensen met een mobiliteitsbeperking. Oorspronkelijk van: Kersten Hulpmiddelenspecialist

07-03-23

Permobil & Kersten 

Waar twee kwaliteitsbedrijven elkaar ontmoeten. Permobil, specialist in hoogwaardige elektrische rolstoelen, heeft onlangs een convenant gesloten met Bert Stevens Orthesebouw - onderdeel van Kersten Hulpmiddelen, voor de opbouw van een maatwerk orthese. Hierdoor kunnen er nieuwe mogelijkheden worden geboden aan mensen met een mobiliteitsbeperking. Oorspronkelijk van: Kersten Hulpmiddelenspecialist

04-03-23

Naar nieuwe cliënten neemt wijkverpleging Waardeburgh een zelfredzaamheidstas mee 

De wijkverpleegkundigen van Waardeburgh gaan regelmatig op bezoek bij nieuwe cliënten. Daarbij nemen zij vanaf deze maand een tas vol met handige hulpmiddelen mee. Van een bril om de ogen te ...

22-02-23

NEN-norm tilliften herzien? 

Op een informatiebijeenkomst van de NEN op 16 februari is aan spelers uit de markt gevraagd of zij de norm NEN7506 voor inspectie en onderhoud van patiëntentilliften willen intrekken of herzien. Ondanks de nieuwe ISO10535 en MDR wetgeving heeft een grote meerderheid van 68% gekozen voor herzien. De markt ziet dus de toegevoegde waarde van een eigen Nederlandse norm voor inspectie. Stigah is groot voorstander van herziening en we zijn dan ook erg ...

Volgende pagina