Praktische informatie

Hier vindt u meer informatie over (de aanschaf) van hulpmiddelen.

  Financiëring

 • Particuliere aanschaf 

  Hulpmiddel via het UWV 

  Wet langdurige zorg 

  Zorgverzekeringswet 

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

  Diversen

 • Algemene consumentenvoorwaarden Firevaned 

  Klacht 

  15 tips bij de aanschaf van een hulpmiddel 

  Met spoed een (tijdelijk) hulpmiddel nodig 

  Rol van de behandelaars 

  Eisen hulpmiddelen 

  Eisen hulpmiddelenleverancier