Nieuws

Afsluitende sessie CIRCO bijeenkomst : businessmodellen (her)ontwerpen en circulair ondernemen

14-03-22

Afsluitende sessie CIRCO bijeenkomst : businessmodellen (her)ontwerpen en circulair ondernemen

23 februari 2022 is het CIRCO traject in de Prodentfabriek in Amersfoort afgesloten met inspirerende ideeën. Ideeën waarmee de leden van Firevaned daadwerkelijk beweging kunnen brengen de hulpmiddelen markt.

Met de CIRCO methode zijn we individueel, of in de keten met elkaar, aan de slag gegaan met circulaire ontwerpen. We hebben enkele hele mooie projecten in kaart gebracht, waar we als sector in kunnen stappen. Enkele voorbeelden:

  • Circulair businessmodel voor onderdelen: Samen optrekken in de keten om onderdelen van hulpmiddelen, nadat het hulpmiddel afgeschreven is, opnieuw in het leveringsprogramma te brengen. Hierbij komen gebruikte onderdelen gereviseerd beschikbaar voor de fabrikant en voor dealerbedrijven.

  • Circulaire matrassen: Ontwikkelen van een matras met herbruikbare materialen, waarbij het matras geretourneerd kan worden naar de fabrikant.

  • Verbeteren van de materialen in zittingen, zodat er minder afval ontstaat aan het einde van het gebruik.

Aansprekende voorbeelden met impactverbetering, waarmee we enerzijds dóór de keten meer verbinding maken en samenwerken, waardoor we verder verduurzamen. Of projecten waarbij het herwinnen van materialen en grondstoffen meer op de voorgrond geplaatst wordt in het design van producten.

Door producten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen ook in onze sector mogelijk. Hier gaan we samen verder aan werken. Het sluit aan op de Firevaned strategie. Voor meer informatie over de aanpak van CIRCO, kijk eens op https://www.circonl.nl/

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...