Nieuws

Aftrap CIRCO traject 15-12-2021

19-01-22

Aftrap CIRCO traject 15-12-2021

Woensdag 15 december vond de aftrap van het CIRCO traject plaats. Er nemen maar liefst 11 deelnemers vanuit Firevaned en 1 niet lid deel aan het programma. Het is een interessante groep van fabrikanten, importeurs en dealers. Samen gaan we aan de slag met een diversiteit aan circulaire ambities.

Thema van de eerste bijeenkomst: Kansen identificeren in de huidige lineaire waardeketen
Na een korte introductie over de circulaire economie, hebben 4 groepjes zich in een break out sessie gebogen over de vragen:

  1. Hoe kunnen we het hergebruik verder bevorderen
  2. Hoe kunnen we de levensduur van hulpmiddelen verlengen
  3. Hoe kunnen we de samenwerking versterken

Uit de discussies zijn verschillende ideeën voort gekomen, van het refurbishen van producten en onderdelen, hergebruik van onderdelen in de keten, het standaardiseren van producten, tot het betrekken van de eindgebruiker bij het gebruik en onderhoud van het hulpmiddel. Mooi te zien, is dat deelnemers nadrukkelijk samen willen werken in de keten.

In januari 2022 is de volgende bijeenkomst. Het thema is dan Kansen selecteren en ambitie formuleren. Deelnemers werken hun casus verder uit en kijken met wie in de groep hierbij kan helpen.

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...