Nieuws

Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte

16-10-20

Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte

Copiloot is een project van ‘Wij zien je wel’, een landelijke werkgroep die een impuls geeft aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB). Firevaned maakt deel uit van deze werkgroep.

In de afgelopen ander halfjaar is een pilot uitgevoerd. In deze pilot werden 61 gezinnen ondersteund door een Copiloot. Een Copiloot is een gespecialiseerde cliëntondersteuner voor gezinnen met een kind met ZEVMB. De Copiloot heeft specifieke kennis om deze gezinnen te ondersteunen en blijft langdurig aan het gezin verbonden. Een Copiloot verleent geen zorg, maar is vooral aanwezig, luistert, regelt, legt contact met instanties, coördineert en pakt door. Daardoor wordt de kwaliteit van leven van de gezinnen beter. Ook voelen zij zich er minder alleen voor staan.

Meer informatie over dit project leest u hier.

Meer nieuws:

10-05-22

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

Vanuit het RIVM ontvingen wij onlangs het bericht dat de handreiking Uitgangspunten testbeleid en in ...

09-05-22

Voor leden - Twee leden uitvragen: contributie en branchecijfers

Graag willen we u verzoeken te antwoorden op beide mails, ze dienen een ander doel en de gegevens wo ...

09-05-22

Medux investeert stevig in verduurzaming wagenpark

Medux heeft ambitieuze lange termijn doelen gesteld om de uitstoot van CO2-emissies te reduceren. Ui ...