Nieuws

GMH trainingen 2023

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen.

  1. Basistraining voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen.
  2. Verdiepingstraining, is alleen bedoeld voor degenen die de beginnerstraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping en actualiteit.

In beide trainingen is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Zie hier voor meer informatie.

U kunt zich aanmelden voor een bepaalde training door hier het aanmeldingsformulier in te vullen. Bij verder vragen mag er contact opgenomen worden met GMH (info@gmh.nu).

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...