Doemiddel campagne

 Nieuws

GMH trainingen 2024

16-01-24

GMH trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen.

1. Basistraining, voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de uitgangspunten van de GMH, de verhouding met de Nederlandse wetgeving en internationale regels, toezicht en sanctionering, en de regels voor gunstbetoon en transparantie.

2. Verdiepingstraining, is alleen bedoeld voor degenen die de beginnerstraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping en actualiteit: hoe moet je met de regels in de praktijk omgaan, hoe worden de regels in de praktijk door de GMH en de Inspectie geïnterpreteerd, en welke relevante actuele ontwikkelingen moet je rekening houden? Ook het onderwerp transparantie komt uitgebreider aan bod.

In beide trainingen is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Zie hier voor verdere informatie.

Meer nieuws:

11-04-24

Persbericht: Firevaned lanceert campagne om ‘doemiddel’ in het woordenboek te krijgen

Door de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking meedoen aan de maatschappij. Hulpmidd ...

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Firevaned in samenwerking met Ieder(in) en VNG het Symposiu ...

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...