Nieuws

Maandelijks Nieuws MVO werkgroep

19-01-22

Maandelijks Nieuws MVO werkgroep

Al onze leden zijn werkzaam in de revalidatie-en mobiliteitshulpmiddelen. Aangezien de hulpmiddelen en aanvullende diensten die we leveren bijdragen bij aan zelfredzaamheid en mobiliteit zijn we vanuit onze kern allemaal maatschappelijk bezig. Vanuit de werkgroep MVO willen we in 2022 steeds een ander MVO gerelateerd thema onder de aandacht brengen onder het kopje “MVO doen we zo”. Om ervaringen te delen en elkaar te inspireren. We starten met “ de medewerker”. Mieke Wijnen, MVO manager Kersten Hulpmiddelen trapt af.

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...