Nieuws

Minister informeert Kamer over voortgang actieplan hulpmiddelen

12-05-21

Minister informeert Kamer over voortgang actieplan hulpmiddelen

Op 10 mei informeerde Minister De Jonge de Kamer over de voortgang van het actieplan hulpmiddelen. Dit deed hij in een brief, waarin hij ingaat op:

  • Een korte terugblik op de voortgang van het traject;
  • Een uiteenzetting van de tussentijdse resultaten;
  • De stand van zaken van de monitor/steekproef;
  • Een vooruitblik op de uitdagingen voor de aankomende maanden.

Leden van Firevaned zijn actief betrokken bij verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan:

  • Een verhuisconvenant;
  • Een convenant maatwerkprocedure;
  • Een hulpmiddelen paspoort;
  • En een handreiking inkoop hulpmiddelen.

In de komende periode wordt een nulmeting uitgevoerd, waarbij wordt opgehaald of het normenkader wordt toegepast en wat daarvan het resultaat is.

De Jonge benoemt in zijn brief ook dat gesprekken over de huidige uitvoeringspraktijk zullen worden voortgezet om te kunnen verkennen hoe hulpmiddelenzorg in de thuissituatie vereenvoudigd kan worden. Voor de volledige brief, klik hier.

Meer nieuws:

19-01-22

Supportbeurs 15 t/m 18 juni 2022

Support, Nederlands grootste event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsb ...

07-05-21

Verhogen bekendheid ‘Het Juiste Loket’

Het actieteam heeft onder het Normenkader gewerkt aan merkbare verbetering in de verstrekking van hu ...

06-05-21

Informatiesheet ontwikkelingen door corona

De corona-pandemie heeft grote gevolgen voor de productie, vervoer en levering van producten voor de ...