Doemiddel campagne

 Nieuws

MVO doen we zo: Herverstrekken bij Meyra

16-02-22

MVO doen we zo: Herverstrekken bij Meyra

In de gehele hulpmiddelenketen dragen alle partijen eraan bij dat we de levensduur van een hulpmiddel optimaal benutten. Herverstrekking van hulpmiddelen vormt hierbij een belangrijke factor. Door een eerder gebruikt hulpmiddel niet weg te gooien maar opnieuw in te zetten, realiseren we forse stappen richting circulariteit én besparen we kosten (veelal gemeenschapsgeld).

Voor het meest optimale herverstrekkingsbeleid is het van belang dat de gehele keten doordrongen is van nut en noodzaak van het hergebruik van hulpmiddelen.

Dit begint al bij de opbouw van het hulpmiddel door de fabrikant. Een modulair opgebouwd hulpmiddel is eenvoudiger om te bouwen om geschikt te maken voor een tweede gebruiker. Dit alles met weinig verspilling van materialen zodat de belasting op het milieu beperkt is.

Vervolgens is het aan Meyra, als leverancier van het hulpmiddel, om in de eigen organisatie bewustzijn te creëren over het belang van herverstrekken. We praten hierover met onze medewerkers zodat ze weten waarvoor ze het doen. Al onze processen zijn ingericht op “herverstrekken, tenzij…”. Hiermee maken we de keuze voor het leveren van een gebruikt hulpmiddel heel eenvoudig.

Ook met onze opdrachtnemers (zoals gemeenten) praten we veel over herverstrekken. De eisen die zij stellen bepalen voor een belangrijk deel in welke mate wij gebruikte hulpmiddelen mogen inzetten. Samen met deze opdrachtgevers zoeken we de balans tussen verantwoord en optimaal herverstrekken.

Ten slotte bespreken we met de gebruiker van het hulpmiddel met welke eenvoudige maatregelen hij of zij kan bijdragen aan een lange levensduur van het hulpmiddel.

Op deze manier dragen we er met z’n allen zorg voor dat een hulpmiddel lang en prettig gebruikt kan worden.

Meyra, februari 2022

Meer nieuws:

11-04-24

Persbericht: Firevaned lanceert campagne om ‘doemiddel’ in het woordenboek te krijgen

Door de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking meedoen aan de maatschappij. Hulpmidd ...

16-01-24

GMH trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Firevaned in samenwerking met Ieder(in) en VNG het Symposiu ...