Nieuws

MVO Doen We Zo: RevaMed: Energie besparen is makkelijker dan je denkt

14-03-22

MVO Doen We Zo: RevaMed: Energie besparen is makkelijker dan je denkt

Vorig jaar is RevaMed begonnen met de verduurzaming van het bedrijfspand in Kampen. Aanleiding hiervoor was de wens van RevaMed om toe te werken naar een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk. Zij hebben hiervoor de hulp ingeschakeld van energieadviesbureau ‘Stel… Energiedaden’. Stel… is begonnen met het in kaart brengen van het huidige energieverbruik met behulp van de MKB Energiebesparingstool. Deze tool heeft inzichtelijk gemaakt aan welke knoppen RevaMed kan draaien om energie te besparen.

Zo bleek dat er relatief veel elektriciteit gebruikt werd in het pand. Het grootste deel werd verbruikt door de verlichting van het kantoor en de bedrijfshal. De logische vervolgactie was om alle verlichting in het kantoorpand en in de bedrijfshal te vervangen door energiezuinige ledverlichting. Door Stel… is berekend dat deze investering zichzelf binnen 2 jaar terugverdiend, daarnaast levert het vanaf moment één een positieve bijdrage aan een lager energieverbruik en zorgt het dus voor een reductie van CO2-uitstoot.

Naast het terugdringen van het elektriciteitsverbruik bleek ook het gasverbruik eenvoudig te verminderen. Door enkele aanpassingen in het programma van de cv-installatie kan tot zeker 15% minder gas verbruikt worden. De volgende stap is om bij de werkplekken in de bedrijfshal lokale infrarood verwarming aan te brengen waardoor deze efficiënter (én comfortabeler) verwarmd kunnen worden.

Tegelijkertijd is RevaMed samen met Stel… de mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak aan het onderzoeken zodat de elektriciteit die nog gebruikt wordt lokaal én duurzaam opgewekt wordt.

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...