Nieuws

MVO Doen We Zo: Sunrise Medical op weg naar verduurzaming

14-03-22

MVO Doen We Zo: Sunrise Medical op weg naar verduurzaming

Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten van Sunrise Medical. Zo vinden ze dat duurzaamheid een integraal onderdeel moet zijn van bedrijfsprocessen en werkomgevingen.
Bij verduurzaming van energie wordt veelal gedacht aan twee zaken, namelijk:

  1. verminderen van het energieverbruik
  2. het verbruik van groene energie

Sunrise Medical heeft deze verduurzamingsstappen ook ondernomen. Zo hebben ze het energieverbruik drastisch verminderd door alle verlichting te vervangen voor duurzame LED verlichting. Verder hebben ze automatische dimmers in kantoren, magazijnen en productieruimtes geplaatst en hebben ze de verlichting en de verwarming beter op de werktijden van het personeel afgestemd. Ook maakt Sunrise Medical steeds meer gebruik van groene energie en groeit het aantal elektrische auto’s binnen hun wagenpark hard.

Maar naast deze verduurzaamingsstappen gaan ze nog een stap verder. In samenwerking met het Zweedse bedrijf ZeroMission is de CO2-voetafdruk van Sunrise Medical wereldwijd berekent en hebben ze naar mogelijkheden gekeken om deze voetafdruk, en dus de impact op de natuur, te verkleinen. Het energieverbruik en de uitstoot binnen de keten, van zowel toeleveranciers als zusterbedrijven van over de hele wereld is hierin meegenomen.
Het afgelopen jaar heeft Sunrise Medical gebruikt om dit alles volgens het onderstaand model in kaart te brengen. Dit jaar en ook de jaren daarna zullen veelal in het teken staan van de te nemen stappen om de impact van Sunrise Medical op de natuur te verkleinen. Zo kan Sunrise Medical het leven van mensen over de hele wereld verbeteren “Improving people’s lives”.

Meer nieuws:

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...

19-12-22

BAR - Deadline Tegemoetkoming nog te maken kosten verschoven naar 13 januari

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor het bedrijfsleven kent 2 compensatieregelingen. De deadline ...