Nieuws

Niet verspillen in de WMO

05-12-18

Niet verspillen in de WMO

Op 23 november publiceerde Support Magazine het nieuwsartikel 'Niet verspillen in de zorg', waarvoor directeur van Firevaned Marieke Bendeler is geïnterviewd. Verspilling in de zorg en meer specifiek in de WMO is momenteel een probleem. In het voorjaar 2018 heeft Berenschot een rapport uitgebracht waar de knelpunten bij het aanvragen, verstrekken en gebruik van Wmo hulpmiddelen in kaart zijn gebracht. Ook zijn er oplossingen aangedragen voor o.a. gemeentes. Op dit moment wordt de 'Handreiking Inkoop Hulpmiddelen' in samenwerking met VNG en Ieder(in) geactualiseerd. Speciale aandacht is er daarbij voor behoud van hulpmiddel bij verhuizing (gemeente of verpleeghuis) of bij een nieuw contract tussen gemeente en een andere leverancier.

Lees hier het hele artikel van Support magazine.

Meer nieuws:

19-04-19

NZa publiceert monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft afgelopen periode onderzoek gedaan naar de inkoop en verstrekking van hulpmiddelen die ...

10-04-19

Tweede kamer stemt in met invoering van het vaste abonnementstarief

Onafhankelijk van hun inkomen en vermogen betalen mensen vanaf 2020 19 euro per maand voor het gebru ...

28-03-19

Subsidieregeling veelbelovende zorg is gestart!

Het is nu mogelijk om projectideeën voor veelbelovende zorg in te dienen. Het doel van de subsidiere ...