Nieuws

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

10-05-22

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

Vanuit het RIVM ontvingen wij onlangs het bericht dat de handreiking Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is aangepast naar aanleiding van de recente aanpassingen in het quarantainebeleid.

Voor zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot of overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon geldt het volgende:

  • Zorgmedewerkers mogen werken (quarantaine is komen te vervallen)
  • Deze zorgmedewerkers nemen een zelftest af op dag 0 en dag 5 en als zij klachten krijgen. Een negatieve zelftest bij klachten dient altijd geconfirmeerd te worden door een PCR test.
  • De zorgmedewerkers dragen in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II.
  • Zij houden in de eerste 10 dagen na blootstelling met de positief geteste persoon zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega's.
  • Indien de uitslag van de zelftest op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker thuis in isolatie in elk geval tot en met de 5e dag na de testafname.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via: Zorgvraag-covid@rivm.nl

Meer nieuws:

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...