Nieuws

Start Campagne: Cliënt¬ondersteuner (Co) helpt u op weg

27-01-20

Start Campagne: Cliënt¬ondersteuner (Co) helpt u op weg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in samenwerking met zorgkantoren (via ZN), organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten (VNG) de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning in Nederland vergroten. Het vinden van passende zorg en ondersteuning kan namelijk ingewikkeld zijn.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor iemand betekenen?
Cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar de wensen van de cliënt, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie zorg of ondersteuning te krijgen is. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties.

Er zijn verschillende manieren om cliënt­ondersteuning te krijgen.

  • Via het zorgkantoor
    Als iemand een Wlz-indicatie heeft, kunt die terecht bij een cliënt­ondersteuner via het zorgkantoor. Het zorgkantoor levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliënt­ondersteuning.
  • Via de gemeente
    Iemand kan terecht bij een cliënt­ondersteuner via de gemeente als die hulp en advies nodig heeft op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De gemeente kan u in contact met cliënt­ondersteuning brengen.

Lees meer op de campagnewebsite.

Meer nieuws:

14-02-20

Artikel circulaire economie

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 schetst het kabinet hoe we onze economie kun ...

12-02-20

Firevaned licht VVR afspraken toe in programma Rijdende Rechter

Als gebruikers niet zelf vanuit hun rolstoel naar een vaste zitplaats in een taxi of busje kunnen, ...

03-02-20

Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen

Minister De Jonge heeft op 31 januari jl. de Tweede Kamer het landelijk normenkader en het actieplan ...