Nieuws

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo (save the date)

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo (save the date)

Donderdag 12 oktober 2023

Spreker tijdens dit symposium is Tim Robbe, specialist inkoop, aanbesteden en subsidie sociaal domein en mede-auteur van de Handreiking inkoop hulpmiddelen.

Locatie en tijd

  • midden van het land, exacte locatie volgt
  • donderdagmiddag 12 oktober, exacte tijd volgt

Doelgroep

Gemeenten die vanaf oktober binnen 2 jaar de Wmo-hulpmiddelen moeten gaan aanbesteden.

Kosten

Geen

Aanmelden

Belangstellendenregistratie

Meer informatie

Handreiking inkoop hulpmiddelen

Organisator

Firevaned, Ieder(in), VNG

Meer nieuws:

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...

16-01-23

Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfsleven wijzigt mogelijk

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuri ...