Doemiddel campagne

 Nieuws

VWS-monitor mei 2022

07-06-22

VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. De VWS-monitor is, inclusief een aantal vorige versies, ook digitaal beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/kerncijfers-gezondheidszorg.

Indicator ‘Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg’ aangepast

De nieuwe versie van de VWS-monitor bevat enkele wijzingen. Zo is de indicator ‘Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg’ aangepast, omdat bij de zorgbemiddeling door de zorgkantoren de statussen ‘Actief wachtend’ en ‘Niet-actief wachtend‘ niet langer gebruikt worden. Hierdoor zijn oudere jaren (vóór 1-1-2021) niet goed meer vergelijkbaar met de huidige indeling. De gehanteerde statussen zijn in de nieuwe indeling: ‘Totaal’; ‘Urgent plaatsen’; ‘Actief plaatsen’; ‘Wacht op voorkeur’. Deze indeling geeft meer inzicht in de wensen en behoeften van de klant en ook in de noodzaak tot plaatsing.

Meer nieuws:

11-04-24

Persbericht: Firevaned lanceert campagne om ‘doemiddel’ in het woordenboek te krijgen

Door de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking meedoen aan de maatschappij. Hulpmidd ...

16-01-24

GMH trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Firevaned in samenwerking met Ieder(in) en VNG het Symposiu ...