Praktische informatie

15 tips bij de aanschaf van een hulpmiddel

De aanschaf van een hulpmiddel begint altijd met de signalering van een probleem. Hoe maakt u de beste keus in deze aanschaf? Lees het in deze 15 handige tips.

 1. Beschrijf het probleem.
  • Hoe vaak komt dit voor en waar?
  • Is het een tijdelijk probleem of treedt er geen verbetering meer op?
 2. Onderzoek of het probleem opgelost kan worden door training of door het aanleren van een andere werkwijze. Zo is bijvoorbeeld het veters strikken met één hand mogelijk als je de veters op een speciale wijze rijgt.
 3. Zoek na of er een hulpmiddel bestaat dat het geschetste probleem oplost.
 4. Waarvoor wordt het hulpmiddel gebruikt? Wordt het alleen gebruik voor het oplossen van het eerder gesignaleerde probleem of moet het hulpmiddel breder inzetbaar zijn? Zo kan een rollator een oplossing zijn als iemand slecht ter been is, maar kun hij kan ook gebruikt worden als extra steuntje bij het bukken of om even op uit te rusten.
 5. Wat zijn de beperkingen, maar zeker ook de mogelijkheden van de gebruiker? Compenseer de beperkingen en benut de mogelijkheden. Is er bijvoorbeeld sprake van een slechte visus, zonder motorische of cognitieve problemen, denk dan aan een insuline pen met vergrootglas in plaats van de zorg overnemen.
 6. Waar het hulpmiddel gebruikt wordt en hoe ziet de omgeving er uit? In een kleine woning waar alleen een til actie van bed naar rolstoel is, zul je eerder kiezen voor een plafondlift dan in een ruime woning, waar de gebruiker ook nog graag op de zitbank of de ligstoel op het terras wil liggen.
 7. Hoe is de houding van de gebruiker t.o.v. het hulpmiddel? Wil en kan iemand nieuwe vaardigheden leren of houdt hij vast aan het bekende? Kies in dat laatste geval eerder voor eenvoudige oplossingen. Is het uiterlijk van het hulpmiddel belangrijk of staat functionaliteit voorop?
 8. Wat mag het hulpmiddel kosten en wie betaalt? Zoek na of er vergoedingsmogelijkheden zijn en wat de financiële mogelijkheden van de cliënt zijn? Schaf het hulpmiddel niet zelf aan voor een eventuele vergoeding toegekend is. In de meeste gevallen wordt een hulpmiddel niet achteraf vergoed.
 9. Probeer het hulpmiddel altijd uit voordat het aangevraagd of aangeschaft wordt. Bij hulpmiddelen die op maat gemaakt worden is dit moeilijk, maar een tussenpassing en/of afleverpassing kan veel problemen voorkomen.
 10. Kies voor een betrouwbare leverancier en let hierbij niet alleen op de prijs, maar vooral op service. Repareert de leverancier zelf en krijg je een vervangend product ter beschikking? Heb je recht op pechhulp? Hoe zit het met garantie?
 11. Laat, bij aflevering, het hulpmiddel goed instellen door de leverancier.
 12. Sluit een verzekering af, indien van toepassing. Dit geldt in elk geval voor scootmobielen en elektrische rolstoelen.
 13. Vraag gebruiksinstructies aan de leverancier en let er op dat er een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bijgevoegd is.
 14. Evalueer het hulpmiddel na een half jaar en vervolgens jaarlijks. Is het probleem opgelost door het gebruik van het hulpmiddel en functioneert het hulpmiddel naar behoren. Onderneem zo nodig actie. Laat m.n. mobiliteitshulpmiddelen jaarlijks onderhouden.
 15. Een ergotherapeut kan adviseren bij de keuze van een hulpmiddel en ondersteunen bij het aanvragen van vergoedingen. Zoek een ergotherapeut via Ergotherapie Nederland.

Deze 15 tips zijn afkomstig van Vilans: www.vilans.nl