Praktische informatie

Eisen hulpmiddelen

Alle hulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking zoals tilliften, rollators, hoog/laag bedden, rolstoelen, elektrisch scootmobielen enzovoort, dienen te voldoen aan de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Dit betekent dat deze producten alleen mogen worden geleverd als zij aan de eisen van de richtlijn voldoen.

Drie basisgegevens
De keuze van een hulpmiddel start vanuit uw eigen nadrukkelijke wens om een activiteit uit te voeren ondanks de beperkingen die u daarbij ondervindt door uw handicap of chronische ziekte. Bij de keuze moet rekening gehouden worden met drie basisgegevens:

1. wat zijn uw functionele mogelijkheden (dus wat kunt u nog)
2. de activiteiten die u wilt uitvoeren
3. de situatie en de omgeving waarin u wilt functioneren (wilt u zich thuis kunnen verplaatsen of wilt u bijvoorbeeld mee als uw partner met de fiets het bos in gaat).

Na overleg met deskundigen blijken er verschillende hulpmiddelen die een oplossing voor het probleem kunnen zijn. Die moeten grondig tegen elkaar afgewogen worden om zo de meest doelmatige oplossing te kiezen. Natuurlijk is de meest doelmatige oplossing het hulpmiddel dat het best past bij de eisen vanuit die drie basisgegevens. Daarbij gaat het voor de gemeente of zorgverzekeraar die het hulpmiddel gaat vergoeden ook om de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Een goed hulpmiddel waar een gebruiker lang veel plezier van heeft is een hulpmiddel dat deskundig is geadviseerd, een hulpmiddel dat veilig is voor de gebruiker, een hulpmiddel waarvan het gebruik objectief en duidelijk is uitgelegd èn een hulpmiddel waarbij de nazorg en service goed is geregeld!