Praktische informatie

Eisen hulpmiddelenleverancier

Zorgverzekeraars vinden het over het algemeen belangrijk dat u als verzekerde zelf kan kiezen voor een hulpmiddelenleverancier. Dit uitgangspunt is niet overal van toepassing.

Met name voor de groep massa/standaardproducten (zoals incontinentiemateriaal) kan door middel van het beperken van de groep van leveranciers of het kiezen voor 1 leverancier, een scherpere prijs worden bedongen. Gemeenten sluiten in het kader van WMO (dus voor rolstoelen, vervoersmiddelen zoals scootmobielen en bijvoorbeeld beugels en douchezitjes die aan de muur worden bevestigd) doorgaans een contract met één leverancier die uw hulpmiddel levert.

Een leverancier moet aan een aantal eisen voldoen:

  • Het (technische) product moet altijd voldoen aan de kwaliteitstoetsing die hiervoor geldt (CE, TNO etc.)
  • De leverancier moet gecertificeerd zijn (ISO en/of Revakeur) en de vaardigheid van de medewerkers moet door opleiding en nascholing op peil zijn en blijven
  • De praktijkruimte moet voldoende toegankelijk zijn en voldoende zijn ingericht voor de functie die wordt uitgeoefend
  • Privacy moet worden gewaarborgd en de patiënt/zorggegevens moeten worden vastgelegd in een zorgdossier
  • Iedere hulpmiddelenleverancier moet een interne procedure hebben voor klachtenafhandeling
  • De leverancier moet een bepaalde toegangstijd en levertijd in acht nemen. Dit geldt voor normale en spoedsituaties
  • De leverancier garandeert de veiligheid van de zorg aan de verzekerde
  • De leverancier geeft voor een bepaalde periode garantie op een goede werking van de hulpmiddelen. Bij problemen binnen deze garantietermijn zorgt de leverancier voor een afdoende oplossing.
  • De leverancier informeert de cliënt schriftelijk en/of mondeling over de werking van de hulpmiddelen en over een doelmatig gebruik.
  • De leverancier is altijd voldoende (telefonisch) bereikbaar voor spoedzorg en normale zorg.

Firevaned leden voldoen aan deze eisen en aan de eisen van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.