Doemiddel campagne

Praktische informatie

Hulpmiddel via het UWV

Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen? Bijvoorbeeld een schrijf-en-gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kunt u hiervoor bij het UWV een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. Dat kan soms ook als u geen uitkering van het UWV krijgt.

Hoe gaat u te werk?
De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemt men bij het UWV ook wel voorzieningen. Om gebruik te maken van een regeling of om een vergoeding voor hulp of een hulpmiddel aan te vragen, moet u aan de algemene voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat u niet vooraf al zelf koopt. U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat het UWV met vaste leveranciers werkt. Ze bestellen het hulpmiddel meestal zelf. De reden hiervoor is dat het UWV met vaste leveranciers werkt en sommige hulpmiddelen in bruikleen worden verstrekt. Mobiliteitshulpmiddelen die nodig zijn voor vervoer van en naar het werk zoals bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen en loophulpmiddelen worden meestal in bruikleen verstrekt via vaste leveranciers. Communicatiehulpmiddelen en aangepaste bureaustoelen worden door UWV bij vaste leveranciers besteld.

Voor een aantal hulpmiddelen werken ze niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Voor sommige voorzieningen geldt een inkomensgrens. Het UWV beoordeelt dan of u een vergoeding kunt krijgen. Op de website van het UWV kunt u een aanvraagformulier downloaden. Als het UWV aanvraag goedkeurt, krijgt u van hen een brief. Hierin staat hoe u de voorziening krijgt.

Via de werkgever
Maakt uw werkgever extra kosten om uw werk mogelijk te maken? Dan kan hij bij UWV een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar op de website van het UWV.

Structureel werken met een voorziening?
Kreeg u voordat u 18 werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En kunt u daardoor alleen met een voorziening werken? Dan kunt u bij het UWV een Beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Dit doet u met het formulier Aanvraag Beoordeling werken met een voorziening wat u kunt vinden op de website van het UWV. Beoordeeld wordt dan of u zonder de voorziening niet het minimumloon kan verdienen. Als dit zo is, dan neemt het UWV u op in het doelgroepregister. U telt dan mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Wat is het quotum arbeidsbeperkten?
Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit is geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Werkgevers zijn verplicht om een bepaald percentage banen te geven aan mensen met een ziekte of handicap (een quotum). Houden werkgevers zich niet aan het afgesproken aantal banen in de banenafspraak? Dan moeten zij misschien een quotumheffing betalen.

Waarom word ik opgenomen in het doelgroepregister?
Met de opname in het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers en overheid voldoende banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkt u met een voorziening en staat u in het doelgroepregister? Dan telt u mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Dit kan voor een werkgever een reden zijn om u in dienst te houden. Of om u bij een sollicitatie in dienst te nemen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden die het UWV biedt op gebied van hulpmiddelen, kijkt u op www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen