Praktische informatie

Wet langdurige zorg

Een cliënt met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die hulpmiddelen nodig heeft, kan deze op verschillende manieren verstrekt krijgen. De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Soms moet de cliënt – ondanks dat hij een Wlz-indicatie heeft - voor hulpmiddelen een beroep doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • Leveringsvorm Wlz-cliënt speelt een rol in de route voor hulpmiddelenverstrekking

Of een beroep kan worden gedaan op de Wlz voor de verstrekking van een hulpmiddel of dat men zich hiertoe moet wenden tot de gemeente (Wmo) of de Zorgverzekeraar (Zvw), is onder andere afhankelijk van de leveringsvorm die de Wlz-cliënt voor zijn Wlz-zorg heeft gekozen: voor cliënten met verblijf in een Wlz-instelling is de verstrekking van hulpmiddelen anders geregeld dan voor Wlz-cliënten die hun zorg thuis ontvangen via een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb).

  • Of er sprake is van verblijf èn behandeling in een instelling of alleen verblijf speelt een rol in de route voor hulpmiddelenverstrekking
  • Ook het soort hulpmiddel en het doel waarvoor het wordt gebruikt spelen een rol bij de vraag of en vanuit welk wettelijk domein een Wlz-cliënt aanspraak kan hebben op een hulpmiddel.

Met betrekking tot mobiliteitshulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel geldt dat Wlz gerechtigden die thuis wonen (vpt, mpt of pgb) èn Wlz gerechtigden die verblijf zonder Wlz behandeling ontvangen, geldt dat deze worden verstrekt via de gemeente (Wmo) of de zorgverzekeraar (Zvw).

Momenteel werkt het Zorginstituut aan een gedetailleerde handreiking Hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz indicatie. De aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie is complex. Met de handreiking wil het Zorginstituut de aanspraak op hulpmiddelen voor cliënten met een Wlz-indicatie verduidelijken en inzichtelijk maken. De publicatie van de handleiding is uitgesteld. Zodra er meer informatie bekend is zal Firevaned dit publiceren op de website.

Wijziging Wlz per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen (vb. rolstoelen) en roerende woonvoorzieningen (vb. tilliften) voor bewoners van Wlz-instellingen met of zonder behandeling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) niet meer vergoed vanuit de Wmo. De mobiliteitshulpmiddelen worden na 1 januari betaald via het zorgkantoor, de roerende voorzieningen vanuit het budget van de zorgorganisatie. De uitstaande mobiliteitshulpmiddelen blijven na 1 januari 2020 onder verantwoording van de gemeenten voor onderhoud en reparatie en zullen uit gefaseerd worden tot het hulpmiddel vervangen moet worden.

Lees hier meer over de wijzigingen Wlz per 1 januari 2020.