Nieuws

Firevaned Jaarverslag 2021

09-05-22

Firevaned Jaarverslag 2021

Afgelopen maand hebben we het jaarverslag 2021 van Firevaned afgerond en verstuurd naar onze stakeholders. Het jaarverslag biedt een inkijk in de inhoud en de activiteiten van ons verenigingsjaar 2021. Het is voor Firevaned op meerdere vlakken een bewogen jaar geweest. Ondanks een meervoud aan uitdagingen in de toeleveringsketen, was het ons primaire doel om de inzet van veilige en doelmatige hulpmiddelen te blijven waarborgen. Het zoeken naar een constructieve samenwerking met onze klanten en stakeholders heeft in dat kader veel van onze aandacht gevraagd.

Naast alle extern gerichte activiteiten hebben we in 2021 ook de tijd genomen om met elkaar richting te geven aan de koers van de branchevereniging en haar leden voor de komende 3 jaar. U leest daar meer over in deze terugblik. Wij danken al onze leden, opdrachtgevers en relaties voor het vertrouwen in onze branchevereniging.

Meer nieuws:

07-06-22

VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de ...

10-05-22

Quarantaine plicht vervallen voor onze sector

Vanuit het RIVM ontvingen wij onlangs het bericht dat de handreiking Uitgangspunten testbeleid en in ...

09-05-22

Voor leden - Twee leden uitvragen: contributie en branchecijfers

Graag willen we u verzoeken te antwoorden op beide mails, ze dienen een ander doel en de gegevens wo ...