Nieuws

Firevaned Jaarverslag 2021

09-05-22

Firevaned Jaarverslag 2021

Afgelopen maand hebben we het jaarverslag 2021 van Firevaned afgerond en verstuurd naar onze stakeholders. Het jaarverslag biedt een inkijk in de inhoud en de activiteiten van ons verenigingsjaar 2021. Het is voor Firevaned op meerdere vlakken een bewogen jaar geweest. Ondanks een meervoud aan uitdagingen in de toeleveringsketen, was het ons primaire doel om de inzet van veilige en doelmatige hulpmiddelen te blijven waarborgen. Het zoeken naar een constructieve samenwerking met onze klanten en stakeholders heeft in dat kader veel van onze aandacht gevraagd.

Naast alle extern gerichte activiteiten hebben we in 2021 ook de tijd genomen om met elkaar richting te geven aan de koers van de branchevereniging en haar leden voor de komende 3 jaar. U leest daar meer over in deze terugblik. Wij danken al onze leden, opdrachtgevers en relaties voor het vertrouwen in onze branchevereniging.

Meer nieuws:

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo (save the date)

Donderdag 12 oktober 2023 Spreker tijdens dit symposium is Tim Robbe, specialist inkoop, aanbeste ...

25-05-23

GMH trainingen 2023

De GMH organiseert in 2023 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2 ...