Doemiddel campagne

 Nieuws

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

23-01-23

Minister akkoord met wijzigingen Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling

Afgelopen week berichtten wij u al over wijzigingen in de BAR Bedrijfslevenregeling. Op 16 januari 2023 heeft de minister van EZK deze wijzigingen goedgekeurd. Dit is nu ook officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag hoeven mee te sturen. De wijzigingen gaan met terugkerende kracht in per ingangsdatum van de regeling (1 november 2022).

Wat is er veranderd?
Voor sommige modules hoeven ondernemers nu minder of eenvoudigere bijlagen met hun aanvraag mee te sturen. In het kort:

  • Transportondernemers hoeven geen kopieën van gehanteerde rittenschema’s en boekingsnummers mee te sturen. Boekingsoverzichten van de ritten uit 2020 en 2021 zijn nu voldoende. Deze zijn op te vragen bij een terminalonderneming of de eurotunnel;
  • Ondernemers die tussen 2015 en 2021 alleen maar geïmporteerd hebben uit het VK, hoeven geen kopie opgave intracommunautaire prestaties over deze jaren mee te sturen;
  • Voor de subsidiemodules opleidingen, aanpassing van ICT-infrastructuur en externe consultancy product- en procesvereisten douane hoeven ondernemers niet altijd een overzicht aan te leveren van hun douaneaangiften van 2020 en 2021. Dit hoeft niet als ze in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte voor handel met niet-EU-landen deden. Daarnaast hoeven ze ook geen overzicht aan te leveren als ze wel regelmatig douaneaangifte deden, maar de totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan de omzet van handel met niet-EU-landen in 2020.

Meer informatie over de wijzigingen en de modules vindt u op: BAR: Tegemoetkoming gemaakte kosten.

BAR in het kort
De BAR Bedrijfslevenregeling is voor ondernemers die geraakt zijn door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie. Ondernemers kunnen de Tegemoetkoming gemaakte kosten nog aanvragen tot 31 maart 17.00 uur.

Meer tijd voor vaststellingsverzoek Tegemoetkoming nog te maken kosten
De Tegemoetkoming nog te maken kosten sloot op 13 januari om 17.00 uur. Aanvragen kan niet meer. We beoordelen alle ingediende aanvragen volgens de nieuwe voorwaarden. Alle aanvragers krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen. Hiermee berekenen we straks de definitieve subsidie. Deze datum is verschoven van 15 juni 2023 naar 15 augustus 2023.

Vragen?
Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/bar. Ook staan onze medewerkers op werkdagen voor u klaar om u te helpen bij vragen of het aanvraagproces. Neem contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via: 088 042 42 42.

Meer nieuws:

11-04-24

Persbericht: Firevaned lanceert campagne om ‘doemiddel’ in het woordenboek te krijgen

Door de inzet van hulpmiddelen kunnen mensen met een beperking meedoen aan de maatschappij. Hulpmidd ...

16-01-24

GMH trainingen 2024

De GMH organiseert in 2024 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch h ...

08-09-23

Symposium: Aanbesteden hulpmiddelen Wmo

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert Firevaned in samenwerking met Ieder(in) en VNG het Symposiu ...