Nieuws

Verhogen bekendheid ‘Het Juiste Loket’

07-05-21

Verhogen bekendheid ‘Het Juiste Loket’

Het actieteam heeft onder het Normenkader gewerkt aan merkbare verbetering in de verstrekking van hulpmiddelen. Ook Firevaned is onderdeel van dit actieteam. Eén van de punten die het actieteam in de afgelopen periode heeft opgepakt is ‘Het Juiste Loket’. Dit loket informeert mensen als zij niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen. Om ervoor te zorgen dat ‘Het Juiste Loket’ goed wordt gevonden, staan onder andere op de websites van VNG, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, leveranciers en patiëntenorganisaties een verwijzing naar dit loket.

Het loket is nog niet voldoende bekend. Om de bekendheid te verhogen, heeft het ministerie een conceptbrief geschreven die door het veld kan worden gebruikt. De brief vindt u hier. Graag vraagt Firevaned aandacht voor deze brief. Help mee om de bekendheid van ‘Het Juiste Loket’ te verhogen door deze brief op de website te plaatsen en te verspreiden binnen jullie organisatie. De brief zal uiteraard ook op de website van Firevaned worden geplaatst.

Alleen samen lukt het om mensen te helpen bij het vinden van passende zorg en ondersteuning.

Meer nieuws:

19-01-22

Supportbeurs 15 t/m 18 juni 2022

Support, Nederlands grootste event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsb ...

12-05-21

Minister informeert Kamer over voortgang actieplan hulpmiddelen

Op 10 mei informeerde Minister De Jonge de Kamer over de voortgang van het actieplan hulpmiddelen. D ...

06-05-21

Informatiesheet ontwikkelingen door corona

De corona-pandemie heeft grote gevolgen voor de productie, vervoer en levering van producten voor de ...