Firevaned

Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR)

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

De nieuwe Code VVR ging in oktober 2017 van kracht, is beknopter dan voorheen en sluit aan op ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Dergelijke rolstoelen zijn te herkennen aan het haaksymbool.

Overgangstermijn Code VVR verlengd tot 31 december 2021

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. Deze rolstoel dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd te zijn, herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar en wordt de overgangstermijn van de Code VVR verlengd tot 31 december 2021.

Ondanks het uitstel blijven partijen, verenigd in het “platform code VVR”, aandacht vragen voor het thema en het belang er van. De inhoud van de Code VVR blijft dan ook onverminderd van kracht. Partijen benadrukken het belang van de continuïteit van vervoer voor de mensen om wie het gaat.

De inhoudelijke afspraken zoals opgenomen in de code VVR blijven overminderd van kracht.

Platform Code VVR

Deze nieuwe code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het Platform Code VVR, bestaande uit de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In), ouderenorganisatie KBO-PCOB, TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned en Sociaal Fonds Mobiliteit.

Helaas is er een eerdere versie van de code VVR nog steeds in gebruik, ondanks dat deze niet meer onderschreven wordt door het Platform Code VVR. De vernieuwde code VVR wordt gehanteerd en erkend door alle bovengenoemde partijen uit het Platform Code VVR.

Aanvullende informatie zal door Firevaned op deze pagina gepubliceerd worden.

Download hier de nieuwe code VVR

Meer informatie is ook te vinden op de website van Sociaal Fonds Mobiliteit.

Heldere uitspraak van Rijdende Rechter inzake VVR dd 18 maart 2020

Firevaned is door KRO’s Rijdende Rechter gevraagd uitleg te geven over de wijze waarop wij onze rolstoelen crashtesten en de manier waarop de stickers met haaksymbool gebruikt dienen te worden. Hiernaast is in de uitzending aandacht gegeven aan de wijze waarop de rolstoel in de taxi bevestigd kan worden en de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de taxi-chauffeur. De Rechter Mr. Reis is van mening dat de gemaakte afspraken helder en werkbaar zijn en dat rolstoelen met haaksymbool altijd vervoerd moeten worden.

Kijk hier de uitzending terug.