Firevaned

Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR)

Inloggen
E-mailadres:

Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

De nieuwe Code VVR ging in oktober 2017 van kracht, is beknopter dan voorheen en sluit aan op ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Dergelijke rolstoelen zijn te herkennen aan het haaksymbool.

Verlenging overgangstermijn

Bij het ingaan van de nieuwe Code VVR is ook een overgangsperiode afgesproken waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn. Die periode loopt eigenlijk per 1 juli 2019 af, maar het Platform Code VVR kwam tot de conclusie dat deze oorspronkelijke deadline niet haalbaar is. Zo zijn er rolstoelgebruikers die niet tijdig kunnen beschikken over een rolstoel die een crashtest heeft doorstaan. Zij zouden niet vervoerd kunnen worden of zouden onnodig gebruik moeten maken van individueel vervoer.

Verder zijn er opdrachtgevers die geen individueel vervoer faciliteren. Met deze opdrachtgevers willen we het gesprek aangaan om de noodzaak van veilig vervoer voor rolstoelgebruiker, medepassagiers en chauffeur duidelijk te maken. Hiervoor is meer tijd nodig. Vandaar dat besloten is de overgangstermijn met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020.

De inhoudelijke afspraken zoals opgenomen in de nieuwe code VVR blijven overminderd van kracht.

Platform Code VVR

Deze nieuwe code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het Platform Code VVR, bestaande uit de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In), ouderenorganisatie KBO-PCOB, TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned en Sociaal Fonds Taxi.

Helaas is er een eerdere versie van de code VVR nog steeds in gebruik, ondanks dat deze niet meer onderschreven wordt door het Platform Code VVR. De vernieuwde code VVR wordt gehanteerd en erkend door alle bovengenoemde partijen uit het Platform Code VVR.

Aanvullende informatie zal door Firevaned op deze pagina gepubliceerd worden.

Download hier de nieuwe code VVR

Meer informatie is ook te vinden op de website van Sociaal Fonds Taxi.

Heldere uitspraak van Rijdende Rechter inzake VVR dd 18 maart 2020

Firevaned is door KRO’s Rijdende Rechter gevraagd uitleg te geven over de wijze waarop wij onze rolstoelen crashtesten en de manier waarop de stickers met haaksymbool gebruikt dienen te worden. Hiernaast is in de uitzending aandacht gegeven aan de wijze waarop de rolstoel in de taxi bevestigd kan worden en de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de taxi-chauffeur. De Rechter Mr. Reis is van mening dat de gemaakte afspraken helder en werkbaar zijn en dat rolstoelen met haaksymbool altijd vervoerd moeten worden.

Kijk hier de uitzending terug.