Doemiddel campagne

 Firevaned

Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR)

Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden (VVR)

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van een rolstoel naar een vaste stoel in de (taxi)bus kan maken veilig te vervoeren. Kan dat niet, dan is volgens de vernieuwde Code VVR het dringende advies om een rolstoelgebruiker alleen te vervoeren in een rolstoel die voldoet aan de ISO-norm 7176-19, te herkennen aan de haaksymbolen.

Wat is de code VVR?

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken.De code geeft richting aan de omgang met het vervoer van rolstoelinzittenden en geeft een beschrijving van de verantwoordelijkheden in de keten die hierbij horen.

Vervoerder verantwoordelijk, geen uitsluiting

Vanuit de vervoerssectoren is gebleken dat het niet mogelijk is in de praktijk om alleen maar gecrashteste rolstoelen mee te nemen, dit vanwege de aard van de beperking van de gebruiker en/of uitvoering van de rolstoel, ongeacht of deze is gecrashtest. Om die reden is besloten het karakter van de code iets aan te passen.

De vervoerder blijft in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor het vervoer en zal om die reden, om veilig vervoer te garanderen, iedere situatie moeten blijven beoordelen op vervoerbaarheid. De crashtestmarkering blijft hier een belangrijk aandachtspunt in, maar zal niet mogen leiden tot uitsluiting voor diegene die niet over een gecrashteste rolstoel kunnen beschikken, ook solo vervoer bleek hier niet de oplossing te bieden.

Een rolstoelpassagier met een aangepaste, complexe rolstoel die niet aan de ISO-norm kan voldoen én waarbij de passagier geen transfer kan maken naar een reguliere zitplaats, kan nog wél vervoerd worden, mits de rolstoel naar de beoordeling van de vervoerder/chauffeur veilig vastgezet en vervoerd kan worden.

Crashtest markering blijft leidend

De crashtest markering blijft wel een kenmerkend principe en vanuit Firevaned zullen wij hier de reeds in gang gezette koers op doorzetten. Door kennis te delen en in gesprek met elkaar te blijven zijn er de afgelopen periode vele convenanten gesloten waardoor samenstellingen van producten makkelijker vervoerd kunnen worden.

Voor de inzet van middelen verandert er voor de leden van Firevaned door deze wijziging in de code niets: bij indicatiestelling zal rekening gehouden blijven worden met de vervoersbehoefte van de gebruiker. Indien die er is zullen hier gecrashteste middelen ingezet blijven worden. Ook bij het uitvoeren van aanpassingen blijven wij de impact op de crashtest controleren.

Platform Code VVR

Deze nieuwe code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het Platform Code VVR, bestaande uit de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In), ouderenorganisatie KBO-PCOB, TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned en Sociaal Fonds Mobiliteit.

De Code VVR dekt nog niet de hele lading

Het is positief dat nu ook mensen in een niet gecertificeerde rolstoel veilig vervoerd blijven worden wanneer de stoel veilig vast te zetten is. De code geeft helaas nog niet volledige zekerheid voor passagiers: wat als de chauffeur besluit op basis van veiligheidsoverwegingen een passagier niet mee te nemen? Of als je wel naar je bestemming bent gebracht maar een andere chauffeur voor de terugreis een andere afweging maakt? Hierover blijven wij in gesprek met de diverse stakeholders.

Aanvullende informatie zal door Firevaned op deze pagina gepubliceerd worden.

Download hier de nieuwe code VVR

Meer informatie is ook te vinden op de website van Sociaal Fonds Mobiliteit.

Heldere uitspraak van Rijdende Rechter inzake VVR dd 18 maart 2020

Firevaned is door KRO’s Rijdende Rechter gevraagd uitleg te geven over de wijze waarop wij onze rolstoelen crashtesten en de manier waarop de stickers met haaksymbool gebruikt dienen te worden. Hiernaast is in de uitzending aandacht gegeven aan de wijze waarop de rolstoel in de taxi bevestigd kan worden en de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de taxi-chauffeur. De Rechter Mr. Reis is van mening dat de gemaakte afspraken helder en werkbaar zijn en dat rolstoelen met haaksymbool altijd vervoerd moeten worden.

Kijk hier de uitzending terug.