Doemiddel campagne

 Firevaned Nieuws

Behoefte aan kennis en kunde over inkoop in de hulpmiddelenbranche

Behoefte aan kennis en kunde over inkoop in de hulpmiddelenbranche

19-10-23

Firevaned kijkt terug op een zeer geslaagd symposium over inkoop van hulpmiddelen binnen de Wmo. Het onderwerp leeft volop en er is dan ook behoefte om kennis en kunde over de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen te delen met stakeholders. Dat geldt zowel voor gemeenten die al met de handreiking werken, als voor gemeenten die dat (nog) niet doen.

Ruim 70 deelnemers die samen zo’n 35 gemeenten vertegenwoordigden deden op 12 oktober mee met een informatief en interactief middagprogramma in Stadion Galgenwaard. Firevaned organiseerde dit symposium in samenwerking met Ieder(in) en VNG voor gemeenten die dit onderwerp op de agenda hebben staan of interesse hierin hebben. “Het was vandaag goed zichtbaar dat gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen, onze leden, een gezamenlijk belang hebben, namelijk de client. Het belang van de cliënt staat bij alle partijen voorop en in dat kader is het ook belangrijk dat we elkaar helpen om het inkoopproces bij gemeenten soepel te laten verlopen”, vertelt Menno Tusschenbroek – directeur van Firevaned en dagvoorzitter tijdens het symposium. Menno ging in gesprek met Ieder(in) en VNG, waarbij de verschillende invalshoeken over dit onderwerp aan bod kwamen.

Tim Robbe bracht vanuit zijn expertise en als mede-auteur van de handreiking het belang van de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen Wmo onder de aandacht. In deelsessies is vervolgens verder ingaan op Beheersbaarheid van kosten, Cliënten met een complexe hulpvraag, Gunningscriteria en beoordeling en Samenwerking in de keten. Bij het uitwisselen van vragen en ervaringen op deze thema’s door de deelnemende gemeenten, bleek al snel dat één sessie te kort was.

Een veelgehoorde uitspraak was ‘Bijzonder dat we dit samen kunnen doen’. Daar zijn we als branchevereniging natuurlijk heel trots op en is dus zeker voor herhaling vatbaar!